Innehåll

Balans nr 9 2015

Metodik som spetskompetens

Tack vare descartes kan revisionsbyrån PKF Beckman Lundevall konkurrera om de stora uppdragen. För Barbro Hanekamhaug och Marius C Torp är det hyllade revisionsprogrammet mer än bara ett verktyg.

I ett ganska anonymt industriområde öster om Oslo city har PKF Beckman Lundevall Revisjon sitt kontor – mindre flärdfullt än de stora byråernas skrapor i city, men med samma fullserviceutbud och högmotiverade medarbetare. Revisorerna Barbro Hanekamhaug, som också är delägare, och Marius C Torp är ansvariga för byråns metodarbete.

– Vi har vår spetskompetens inom metodiken, men vi är också aktiva som revisorer, berättar Barbro Hanekamhaug.

Descartes är designat som ett skalbart verktyg, som ska kunna anpassas till revision av kunder i olika storleksklasser och till revisionsbyråns egen metodik. Det passar Beckman Lundevall perfekt, eftersom de har kunder i alla storlekar och inom de flesta branscher. Däremot ser de inget behov av att kalla sin metodik för något annat än just Descartes revisionsmetodik – som de också använder i sin kommunikation med potentiella kunder och andra intressenter.

– Hela poängen med Descartes är att du får en heltäckande risköversikt, säger Barbro Hanekamhaug, och visar sin favoritvy i programmet.

Det är en slags riskkarta som sammanfattar uppdraget och fungerar som en pedagogisk översikt när revisionsteamet träffas för att stämma av sitt arbete. Vägen till riskkartan bygger på noggrann och metodisk planering.

– Vi lägger jättemycket tid på planering. Det är inte bara mer effektivt, utan också roligare för det har inget med box ticking att göra utan det utgår från din kunskap.

Steg ett är en uppdragsvärdering – ett omistligt steg i en korrekt ISA-revision (International Standard on Auditing), som man ändå kan fuska med.

– I Descartes kan du inte fuska, för du kan inte efterdatera i programmet, vilket tvingar dig att göra sakerna i rätt ordning, säger Barbro Hanekamhaug.

Marius C Torp visar hur man sedan successivt bygger upp sitt uppdrag utifrån gällande lagar och regler i kombination med riskbedömningen för det specifika företaget.

– Här beskriver du vad som är typiskt för företaget. I vänsterpanelen ligger lagar och regler och i högerpanelen ligger de olika riskklasserna. Du sorterar ut vad som är relevant och programmet sätter automatiskt ihop syntesen, berättar han och pekar på den stora skärmen.

Marius C Torp och Barbro Hanekamhaug tycker att Descartes är det optimala verktyget:

– Det hjälper dig, men bara lite. Om du är en duktig revisor så kan du bygga upp en riktigt bra databas, men om du slarvar blir databasen inkonsistent.

Descartes tvingar revisorn att dokumentera varje steg med egna ord, vilket inledningsvis kan ta lite mer tid, men det har man igen i form av ökad förståelse och bättre data att återanvända vid nästa års revision.

FAKTA:

PKF Beckman Lundevall Revisjon

  1. Grundades genom sammanslagning 2001 av Beckman Revisjon (1958) och Revisjonsfirmaet Lundevall (1962)
  2. Medlem i det internationella nätverket PKF representerat i 150 länder
  3. I dag 16 anställda, varav fem delägare och två uppdragsansvariga. Samtliga är revisorer och flera även auktoriserade redovisningskonsulter (i Norge är det statlig auktorisation för båda yrkesgrupperna).
  4. 710 kunder inom olika branscher och företagskategorier, från småföretag till mindre börsbolag och finansiella företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...