Innehåll

Balans nr 10 2015

Nyheter inför bokslutet

För femtonde året i rad skriver Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, Nyheter inför bokslutet i Balans. I år skriver hon tillsammans med Camilla Persson, Catharina Pramhäll och Jörgen Nilsson.

Vilka är de viktigaste frågorna?

– För företag som tillämpar K2/K3 bör det bli ett år då det är dags att förbättra sin rapportering. När det gäller företag som upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS har ju IASB publicerat en ny intäktsstandard IFRS 15 som ska tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2018. Vi väntar dessutom en ny leasingstandard, som enligt IASB:s hemsida kan förväntas publiceras före årsskiftet.

Vad bör man mer hålla koll på?

– Vi beskriver även ändringar av årsredovisningslagen, som ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2015. Årsredovisningarna för 2015 påverkas således inte. Vidare beskriver vi förslag på ytterligare ändringar av årsredovisningslagen som föreslås träda i kraft 1 januari 2017, säger Carina Edlund.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...