Innehåll

Balans nr 10 2015

Löneglappet minst bland revisorer

Revisorer har mer jämställda löner än övriga ekonomer. Trots det är den oförklarade löneskillnaden i snitt 3.500 kronor.

Vart tredje år, med start 2005, har Civilekonomerna släppt en rapport om medlemmarnas löner. Sedan förbundets första rapport med lönestatistik från 2005 släpptes har rålönegapet minskat med tre procentenheter.

– Fortsätter det i samma takt kommer det att ta över 50 år innan kvinnor och män har samma medellön, säger Fanny Hemmingsson, utredare på Civilekonomerna.

Löneskillnaderna kvarstår även om man tar hänsyn till faktorer som att män har en högre medelålder, är överrepresenterade på chefsposter och att kvinnor i högre utsträckning arbetar inom offentlig sektor.

– Då får man fram det vi kallar den oförklarade löneskillnaden. Den visar att bland våra medlemmar tjänar en kvinnlig ekonom i snitt 10,7 procent mindre än en manlig ekonom som är i samma sektor, samma ålder och har samma befattning, säger Fanny Hemmingsson.

De oförklarade löneskillnaderna varierar stort mellan olika branscher där Civilekonomernas medlemmar är verksamma och är betydligt högre inom den privata sektorn än inom den offentliga. Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. De oförklarade löneskillnaderna i revisionsbranschen har också sjunkit då de vid mätningen före låg på omkring 7 procent.

Störst oförklarade löneskillnader finns inom rådgivning med 16,1 procent och finans, fonder, mäklare med 14,6 procent.

– En förklaring till varför revisionsbranschen utmärker sig positivt kan vara att det finns en tydlig karriärstege som är kopplad till löneutvecklingen, säger Fanny Hemmingsson.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...