Innehåll

Balans nr 10 2015

Medlemsrådgivningen – ditt stöd i vardagen

Har du kört fast i en knivig fråga? Då kan du få hjälp av FAR:s medlemsrådgivning. Men kasta dig inte på telefonen. För att få bästa möjliga service ska du förbereda frågan noggrant och kontakta rådgivningen via far.se.

Som FAR-medlem har du möjlighet att ställa frågor till FAR:s medlemsrådgivning. Servicen är kostnadsfri och frågorna kan gälla redovisning, revision, juridik och Reko, men också frågor kring din yrkesroll. Ett undantag är skattefrågor, som inte omfattas av rådgivningen.

– Tanken är att vi ska vara ett bollplank i medlemmarnas vardag, säger Lars Egenäs, auktoriserad revisor och rådgivare på FAR.

Det kanske kan verka lockande att kontakta medlemsrådgivningen direkt när ett problem dyker upp. Men det är viktigt att börja i rätt ordning. För att rådgivarna ska kunna hjälpa dig går du in på far.se och skickar in din fråga via ett formulär på ”mina sidor”. Det kanske kan tyckas krångligt, men proceduren syftar till att kunna ge bästa möjliga service. Dels ger det rådgivaren möjlighet att skapa sig en bild av problemet innan han eller hon ringer upp, dels hamnar frågan i historiken, vilket gör att rådgivaren kan se vad en person eventuellt har frågat om tidigare, vilket också kan bidra till en bättre service.

– Innan vi ringer upp förbereder vi oss och ju mer genomtänkt frågeställningen är och ju mer information vi har, desto större möjlighet har vi att ge ett bra svar, säger Lars Egenäs.

Ett annat tips är att kontakta rådgivningen i god tid innan man behöver ett svar.

– När man sitter i bilen på väg till en kund är det definitivt för sent, säger Sofia Wallebom, auktoriserad redovisningskonsult och rådgivare på FAR.

Målsättningen är att återkoppla inom 24 timmar, men under helger och i semestertider kan det ta längre tid.

Vid alltför omfattande frågor är det inte alltid möjligt för rådgivarna att ge svar.

– Vi är generalister, inte specialister inom specifika ämnen, så det händer att vi måste hänvisa vidare till exempelvis en redovisningsspecialist, säger Lars Egenäs.

– Men vi kan alltid hjälpa till med resonemanget, säger Sofia Wallebom.

Vid frågor av särskilt stort intresse för stora delar av medlemskollektivet kan rådgivarna dock avsätta mer tid, även när det gäller mer omfattande eller komplicerade frågor.

Lars Egenäs och Sofia Wallebom poängterar att rådgivningen ska fungera som stöd och att det alltid är den enskilde medlemmen som fattar beslut om hur han eller hon ska agera.

Det är också viktigt att känna till att rådgivarna på FAR har tystnadsplikt.

– Kvalitetskontrollanter eller andra på FAR får inte veta vem som ringer, utan bara vi som jobbar med rådgivningen, säger Sofia Wallebom.

Vilka är de vanligaste frågorna?

– Under våren har det varit mycket redovisningsfrågor, ofta konverteringsfrågor om K2 och K3. Annars är det många frågor som rör Reko i samband med att man blivit osams med sin kund. Man vill veta hur man ska agera som konsult om man till exempel har upptäckt stora slarvfel i redovisningen eller annat som gör att man vill avsluta samarbetet, Lars Egenäs.

Pernilla Halling

FAKTA:

FAR:s medlemsrådgivning

Återkoppling

Målet är att återkoppla inom 24 timmar. Under helgdagar, semestrar och vissa perioder kan svarstiden dock bli längre.

Ärendeformulär

Frågor ställs via ett särskilt ärendeformulär som finns på far.se under Medlemssidorna/Mina sidor. På samma sida finns även hänvisning till mer information om FAR:s medlemsrådgivning.

Rådgivarna

Totalt arbetar sex personer med rådgivning på FAR, vid sidan av andra arbetsuppgifter.

GUIDE:

Steg för steg

  1. Förbered dig noga.
  2. Skicka alltid in din fråga via formuläret på ”mina sidor”.
  3. Bifoga information om bolaget frågan rör, till exempel typ av bolag och aktuellt regelverk – K2 eller K3?
  4. Ring aldrig upp en rådgivare. Inte ens om du tidigare har varit i kontakt med honom eller henne. Gå alltid via ”mina sidor”.

FAKTA:

Ärenden 2014–2015

Från maj till april 2014–2015 kom det in 1805 ärenden till medlemsrådgivningen. 41 av dem kom från KPMG, PwC, EY eller Deloitte.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...