Innehåll

Balans nr 10 2015

Reflektion & eftertanke hjälper kunden att nå sina mål

– I mötet med kunden är det viktigt att ta sig tid att reflektera. Om man bara kastar sig över jobbet riskerar man att missa något, säger Lars Erik Engberg, delägare i Allegretto.

Tittar man ut genom fönstret i Allegretto Revisions lokaler ser man Globen, på andra sidan Johanneshovsbron. Läget på Ringvägen 100, vid Skanstull i Stockholm, är centralt och då det är nära till både parkeringsplatser och allmänna kommunikationer är det lätt för kunderna att ta sig hit.

I entrén, bredvid receptionsdisken, tar Elvis emot, och på Lars Erik Engbergs rum hänger två gitarrer på väggen. Byrånamnet Allegretto skvallrar om att det finns ett musikintresse hos en av grundarna, men det är inte hela sanningen.

– När byrån skulle få ett namn satte jag mig med ordboken och började på a. Jag fastnade för Allegretto, en musikalisk term som betyder att något är snabbt, men ändå återhållsamt. Det är passande, eftersom en revisor måste vara snabb och effektiv, men ändå ta sig tid att reflektera så att det blir rätt, säger Lars Erik Engberg.

Han får medhåll av Eva Stein, även hon delägare och auktoriserad revisor sedan många år tillbaka.

– Att börja varje revision med att ta sig tid att reflektera tillsammans med kunden är viktigt. Där börjar resonemanget som sedan gör att vi revisorer kan hjälpa våra kunder att nå sina drömmar, säger hon.

Med tanke på byråns namn skulle man kunna tro att en stor del av kunderna finns inom musikbranschen. Men så är inte fallet. Kunderna är framför allt små och medelstora ägarledda företag, en del noterade på de mindre listorna, och finns inom mängder av branscher.

– Visst är en del filmproducenter, konstnärer och artister, men en del av oss har nischat sig mot bostadsrättsföreningar och ideella organisationer, säger Eva Stein.

Inriktningen mot bostadsrättsföreningar och ideella organisationer, där revisionsplikten aldrig varit lika starkt, underlättade för Allegretto Revision när den frivilliga revisionen infördes för fem år sedan.

– Vi lärde oss tidigt att jobba mot den öppna marknaden och vet vad som krävs för att få kunderna att se värdet av vårt arbete, säger Eva Stein.

Allegretto Revision är en del i den internationella revisionsorganisationen Moore Stephens. Den passade Allegretto bra, berättar Eva Stein, eftersom man har ungefär samma tänk och arbetar på ungefär samma sätt.

– Vi ville ingå i en sammanslutning utan kraftig centralstyrning. En av fördelarna med Moore Stephens är den gemensamma kvalitetssäkringen som gör att vi tryggt kan ta hjälp av våra internationella samarbetspartners, säger Eva Stein.

I en tid där revisorns och revisionens roll diskuteras allt mer, och frågor som automatisering och digitalisering står högt på agendan har Allegretto gjort ett tydligt val, att vara en renodlad revisionsbyrå.

– Vår strategi är att inte ha bokföring, för att undvika jävsproblematiken. Det känns roligare att fokusera på att utveckla vår revisionsnära rådgivning. Som revisorer arbetar vi ofta med praktisk bolagsstyrning vilket bidrar till att kunderna får bättre koll. Vi har under alla år byggt upp en erfarenhetsbas där vi sett många bra och dåliga lösningar. Sedan är det upp till kunden att välja hur hon eller han vill sköta sitt företag, säger Lars Erik Engberg.

Valet att enbart arbeta med revision underlättar när kunderna kommer och frågar om hjälp med bokföring, menar Lars Erik Engberg.

– Vi tycker det känns skönt att kunna hänvisa kunderna vidare när de behöver bokföringshjälp. Tack vare vårt nätverk kan vi rekommendera exakt vilken byrå som passar dem när de behöver hjälp med redovisningen, säger Lars Erik Engberg.

Dialogen med kunderna är avgörande för hur revisionen och revisorns arbete uppfattas. Det är alla överens om på Allegretto och man arbetar mycket med att utveckla kommunikationen.

– Det är viktigt att inte fastna i traditionella uttryck som vi använder i branschen utan kunna prata på ett sätt så att kunden känner att han eller hon förstår, även om vissa kunder vill ha lite mer ”revisionsspråk”. Det viktigaste är att prata med kunden på kundens vis, säger Eva Stein och tillägger:

– Jag brukar betona att vi som revisorer säljer trygghet. Kunden vill ha någon att hålla i handen, och jag brukar förklara för mina kunder att det är bättre att jag som revisor ställer de obekväma frågorna än att till exempel Skatteverket gör det.

Allegretto Revision, har funnits sedan 2003 och startades av avhoppare från Deloitte i samband med att Andersen kom in i bilden. Alla delägarna har erfarenhet av arbete på storbyrå, och säger att en av fördelarna med en byrå i Allegrettos storlek är att det går att plocka fördelarna från storbyrån och kombinera med fördelarna från den lilla byrån.

– Vi har möjlighet att vara mer personliga och ta ut svängarna en del. Här är beslutsvägarna korta och vi har hela tiden en dialog med varandra. Att stämningen är mer avslappnad gör också att vi blir trevligare, säger Lars Erik Engberg.

Under de tolv år verksamheten har funnits har den vuxit kraftigt. Framför allt har tillväxten skett vid två tillfällen då andra byråer slagits samman med Allegretto. Att få alla att sträva åt samma håll och skapa en gemensam byråkultur har varit en utmaning, men känslan hos personalen är att man har lyckats.

På Allegretto är det tydligt att man månar om sina medarbetare. Alla nyanställda får en egen fadder, och alla anställda har en egen coach och en egen utvecklingsplan som följs upp genom Allegrettos personliga utvecklingscykel.

– Vår cykel startar i september, då man kan säga att vårt år börjar. Då sätter sig coachen och medarbetaren tillsammans och går igenom årets mål och diskuterar vad man vill uppnå, samt planerar in avstämningsmöten. Coachen arbetar långsiktigt med den professionella utvecklingen. Faddern tar hand om de nyanställda och inriktar sig mer på praktiska saker, säger Anna Wretholm, auktoriserad revisor och coach.

Avstämningsmötena mellan coach och medarbetare är viktiga eftersom det under årets gång kan hända saker som gör att förutsättningarna för de uppsatta målen har förändrats.

– Vi på Allegretto ställer naturligtvis krav på våra medarbetare, men det är lika viktigt att de ställer krav på oss och är tydliga med vad de vill uppnå i sitt arbete. Därför tycker vi att modellen med en personlig utvecklingscykel är ett bra sätt, säger Anna Wretholm.

Stina Pettersson har arbetat på Allegretto i ungefär ett år och är positivt till modellen. Hon tycker att det har varit en stor fördel att från dag ett ha en egen fadder.

– Tanken med faddern är att man ska kunna fråga om precis allting, utan att känna att man stör, säger hon.

Stina Petterssons fadder heter Anton Lindgren, är revisor och anställd sedan ungefär två år på Allegretto. Han uppskattade själv faddermodellen när han var nyanställd.

– Det är bra att ha en person som man är dedikerad till. Jag tycker att man lär sig mycket själv också genom att lära ut till andra. Man får tänka ett steg till, och det känns skönt att man sätter av tid till det här på företaget, säger Anton Lindgren.

Återigen. Eftertanke. Ett ord som spelar stor roll. Inte bara gentemot kunderna, utan även internt bland medarbetarna.

Charlotta Marteng

Allegretto i årtal

2003

Allegretto grundas.

2004

Förvärvades Kockum & Westerlund Revisionsbyrå.

2008

Inlemmades delar av RanbyBjörklunds Revisionsbyrå.

FAKTA:

Allegretto

Grundades år:

2003

Antal delägare:

11

antal anställda:

2005: 13

2010: 32

2015: 30

Omsättning (tkr):

2005: 11.095

2010: 42.152

2015: 53.257

Därför väljer vi Moore Stephens:

Vi är en del av Moore Stephens för att de är ett professionellt kvalitetskontrollerat nätverk som har förståelse för vikten av personliga relationer.

Våra kärnvärden:

Nyfikenhet, engagemang, skicklighet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...