Innehåll

Balans nr 1 2016

”Nordiska standarden måste förankras globalt”

Mindre byråer och flertalet myndigheter välkomnar Nordiska standarden för revision i mindre företag, medan Big4 och Revisorsnämnden avstyrker. Det framkommer när remissvaren nu har beretts.

Remissrundan visade på en splittrad inställning till förslaget om en revision anpassad för de mindre företagen, Nordisk standard för revision i mindre företag eller Standard for Audits of Small Entities (SASE). Några huvuddrag framträder ändå tydligt: Sverige, Norge och Finland är betydligt mer entusiastiska än Danmark och Island. Mindre byråer är positiva, medan Big4 är skeptiska. Tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland är positiva, medan svenska Revisorsnämndern avstyrker förslaget.

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, har personligen gått igenom och sammanställt alla svenska remissvar – en bra bit över hundra stycken. Motsvarande siffra i Norge och Finland var runt 60 respektive 50 svar. I Island och Danmark var intresset betydligt mindre.

– Den varierande mängden svar är en återspegling av hur mycket respektive branschorganisation har pushat på i frågan, säger Dan Brännström.

Tillsammans med Bengt Skough, SME-ansvarig på FAR, har han varit en av de största entusiasterna. Och trots att remissinstanserna rest en del svåra hinder tycks han inte ha tappat modet.

– Jag jämförde det med en flodvåg när alla svar kom in. Flodvågen har mycket energi och den energin måste vi nu ta hand om på något sätt, säger Dan Brännström.

I ett första steg kommer arbetsgruppen för den nordiska standarden att omarbeta förslaget och ta tillvara alla de konkreta förbättringsförslag som kom fram i remissrundan. Parallellt med detta kommer gruppen att bearbeta den globala standardsättaren IAASB.

– En förankring hos IAASB är nyckeln för att få den nödvändiga uppbackningen från de stora byråerna, säger Dan Brännström.

Big4, liksom även RN, har avstyrkt Nordiska standarden bland annat för att det råder tveksamheter om dess ställning i förhållande till International Standards on Auditing (ISA). Om det är så att den nordiska standarden bygger på ISA innebär den strängt taget ingen förenkling, enligt kritikerna. Möjligen bara ett ännu större förväntningsgap. RN menar dessutom att nämnden inte har möjlighet att differentiera sin tillsyn.

– Den norska och den finska tillsynmyndigheten har sagt ja till förslaget, de ser behovet, säger Dan Brännström.

7 januari träffas ledarna för de nordiska branschorganisationerna inom ramen för Nordiska Revisorsförbundet (NRF) i Oslo. Nordiska standarden är självklart högt på agendan.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...