Innehåll

Balans nr 1 2016

Vad gäller ur ett momsperspektiv?

Generellt sett tar momslagstiftningen avstamp i bokföringslagen. Det finns dock vissa saker att tänka på ur ett momsperspektiv, bland annat när det gäller anställdas reseräkningar.

Om en anställd parkerar bilen och tar en bild på p-kvittot med sin telefon för att sedan begära att få utlägget ersatt, vad gäller då?

Balans frågade Markus Karlsson, expert på frågorna och uppskattad föreläsare.

– Ur ett momsperspektiv handlar det först och främst om vem som gör inköpet och i vilken egenskap. Den som gör ett inköp måste göra det i egenskap av beskattningsbar person för att momsen ska bli avdragsgill. Det innebär att den anställde bör anses företräda arbetsgivaren vid inköpstillfället, säger Markus Karlsson.

Nästa steg är att titta på i vilken form underlaget anses ha inkommit.

– Jag tror att man är ute på farlig mark när man säger, som vissa program- eller app-leverantörer gör, att det räcker med ett foto av kvittot.

Eftersom den anställde företräder arbetsgivaren vid inköpet är det rimligt att anse att kvittot har inkommit till arbetsgivaren vid inköpstillfället, det vill säga när den anställde tagit emot detta, och att det är originalkvittot som ska sparas.

– Lagstiftningen är sådan att Skatteverket kan kräva in underlaget i original men vad jag vet är det ovanligt att man gör det. Det är uppenbart ingen prioriterad fråga hos Skatteverket utan man nöjer sig vanligtvis med inskannade verifikat.

I grunden gäller dock att det alltid är viktigt för företaget att kunna ta fram originaldokumentet om det efterfrågas.

– Om du får in ett digitalt kvitto och skickar det vidare så är det inget problem. Men om du får ett kvitto och tar ett foto på det så att det lagras i din app, och skickar det vidare till ekonomiavdelningen kan det vara knepigare. Jag skulle som det ser ut i dag inte våga slänga mina kvitton utan ett tydligt ställningstagande från Skatteverket, säger Markus Karlsson.

Redovisningslagstiftning
Pappersfaktura:– sparas på papper 7 år.
– inskannad– spara pappersfakturan 3 år, den inskannade i 7 år.
E-faktura:– spara elektroniskt 7 år.
– skrivs ut– spara e-fakturan i 3 år, utskriften i 7 år.
– hur spara– upp till företaget självt att bestämma. Exempelvis i ekonomi systemet eller i mappar på servern. Upprätta arkivplan som beskriver vad som arkiverats och var det förvaras.
Reseräkningar/kvitton:Om de tas emot av företaget i pappersform ska de sparas i pappersform. Om de tas emot digitalt gäller digital lagring. Möjlighet till överföring på samma sätt som vid pappersfaktura respektive e-faktura.
– företagskortOm företagskort används för att betala utlägg anses företaget ha tagit emot kvittot och ska spara kvittot i den form som det togs emot.
– privata kortOm den anställda gjort utlägg privat beror det på i vilken form hen enligt företagets policy lämnar reseräkningen och underlagen. Räkenskapsinformationen ska sparas i den formen företaget tagit emot den.

Charlotta Marténg

FAKTA:

Momslagstiftningen

Innehåller inte så mycket regler kring arkiveringen, lagringen, utan det överlämnas till bokföringslagen. De allmänna principerna för när man kan beviljas momsavdrag påverkar i vilket format något ska sparas. Generellt är lagringstiden 7 år och om ett original skannas in behöver originalet sparas i 3 år och den inskannade kopian i 7 år.

Exempel utlägg p-avgift: Om den anställda företräder arbetsgivaren vid inköpet är det rimligt att anse att kvittot kommit till arbetsgivaren vid inköpstillfället. Originalkvittot ska sparas.

Eftersom avdragsrätten förutsätter att den anställda företräder arbetsgivaren vid inköpstillfället har det ingen betydelse om hen betalar med företagskort eller egna medel. I båda fallen är det originalkvittot som ska sparas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...