Innehåll

Balans nr 2 2016

Wow, vilken potential!

Det var med stor spänning Balansredaktionen tog emot resultatet av läsarundersökningen som gjordes i slutet av förra året. Visst får vi en del kommentarer och reaktioner löpande, men det här är ju vår stora chans att på ett strukturerat sätt få veta vad du som läsare och FAR-medlem tycker om Balans. Som vilka artiklar som är populärast, och om läsandet har förändrats jämfört med tidigare undersökningar.

Det är glädjande att så många tycker att Balans är en bra tidning, 94 procent svarar att den är mycket bra eller ganska bra. Och siffrorna från tidigare undersökningar står sig när det gäller Balans förmåga att vara aktuell, saklig och att vi har kunniga skribenter. Över 90 procent instämmer på samtliga tre områden. Det är vi stolta över!

Men efter att ha slickat i oss av berömmet är det dags att ta tag i det som är mindre bra. Syftet med läsarundersökningen är ju att få vägledning i vårt utvecklingsarbete. Trots att Balans webb har flera år på nacken är det endast hälften av FAR:s medlemmar som känner till dess existens. Och av dem är det endast 20 procent som besöker den en gång i halvåret eller fler gånger. Man skulle kunna se det som ett kapitalt misslyckande. Men man kan också vända på det; wow, vilken potential! Under året kommer du att märka en ökad aktivitet på webben, främst när det gäller nyheter. För om det är något som läsarundersökningen har tydliggjort så är det att nyheter är det som är mest uppskattat i tidningen. På sidan 12 kan du läsa mer om resultatet i läsarundersökningen.

Ett stort tack till alla er som ställde upp och svarade på frågorna!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...