Innehåll

Balans nr 2 2016

FAR vill ha en modernare bokföringslag

Lagarna hänger inte med i den tekniska utvecklingen. Det menar FAR som därför har vänt sig till justitiedepartementet med en hemställan om att bokföringslagen ska ses över.

För att göra det så enkelt som möjligt för företagen, och för att branschen ska kunna följa med i den tekniska utvecklingen, är det viktigt att lagstiftningen på redovisningsområdet hänger med.

– Det krävs en anpassning av lagen, säger Pernilla Lundqvist ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning.

Hon var sakkunnig i redovisningsutredningen och redan då konstaterades behovet av en översyn av bokföringslagen.

– FAR anser att det finns stora möjligheter till förenkling, och nu trycker vi på departementet för att frågan inte ska bli liggande, säger Pernilla Lundqvist.

Ett av områdena som FAR tar upp i sin hemställan är arkivering, i vilken form ett original ska lagras och var ett original ska lagras. FAR anser att kravet på fortsatt bevarande av den ursprungliga handlingen måste ifrågasättas. Under förutsättning att metoden för inskanning är tillförlitlig borde fakturaoriginalet kunna makuleras efter inskanning, skriver FAR i sin hemställan.

– Arkiveringen är en viktig fråga för att kunna hänga med i den digitala utvecklingen. Vi lyfter också frågan om förvaring av räkenskapsinformation utanför Sverige, säger Pernilla Lundqvist.

FAR menar att räkenskapsinformation ska kunna förvaras utomlands, även utanför EU, förutsatt att räkenskapsinformationen kan återföras till Sverige inom rimlig tid.

– När företagen jobbar mer globalt borde man även kunna globalisera och internationalisera bokföringen, säger Pernilla Lundqvist.

Charlotta Marténg

Fotnot: Läs FAR:s hemställan i sin helhet på www.far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...