Innehåll

Balans nr 3 2016

Debattpanelen – tycker till om revision av ingående balans

Håkan Malmström, revisor, PwC, Stockholm

Helena Adrian, revisor, Adrian och partners, Göteborg

Erik Emilsson, revisor, Revideco, Stockholm

Ställs det för höga krav på revisorn vid en förstagångsrevision?

– Nej, inte med det synsätt som ISA i dag anlägger vad gäller uttalandet om resultaträkningen. Ett önsketänkande från min sida är dock att ISA ändras så att det uttalandet kan baseras på antagandet att tidigare revisor har gjort sitt jobb. Granskningen av ingående balanser tillför i de flesta fall inget eller begränsat värde.

– Nej, det är viktigt att snabbt komma in i uppdraget, särskilt om det inte varit revision föregående år. Kan man säkerställa, genom att exempelvis ta del av dokumentation, att det varit en ok revision föregående år behöver man inte göra så mycket på enskilda balansposter. Det är givetvis värre om det finns brister. Då är det viktigt att få koll på vad ingående balansen ska vara.

– Ja. Om bolaget tidigare haft kvalificerad revisor borde det rent principiellt räcka att ta del av revisionsberättelsen och dokumentera kontakten med avgående revisor. I de fall bolaget inte tidigare haft revision borde tröskeln att ta in en revisor vara så låg som möjligt. Därför är min uppfattning att revisorn i stället borde friskriva sig från förra årets siffror, när dessa är oreviderade.

Fungerar samarbetet mellan tidigare och ny revisor?

– Det hoppas jag, men det kan säkert variera från fall till fall. Se också fråga 3.

– Tyvärr finns det många gånger inget samarbete och det är synd. Den nytillträdda revisorn kan få bra hjälp på vägen i sin planering och lära känna uppdraget om kontakt tas med den avgående revisorn. De revisorer som jag kontaktat har alltid varit hjälpsamma och lämnat viktig information, lite svårare har det dock varit att få kopior på dokumentation eller i något fall att ens få titta på den.

– Vi brukar normalt få all information som vi efterfrågar, och jag tycker att samarbetet så gott som alltid fungerar bra.

Vilken policy har din byrå för att dela med sig av revisionsbevis?

– Min bild är att de största byråerna generellt sett varit relativt restriktiva med att ge tillgång till arbetspapper. En dialog har nyligen inletts mellan ett antal stora byråer för att gemensamt finna former för hur en ny revisor kan få tillgång till den tidigare revisorns arbetspapper.

– Vi lämnar ut information och har aldrig behövt säga nej till någon som frågat. Ingen har dock bett om kopior på vår dokumentation så vi har aldrig behövt ta ställning i det avseendet. Rent principiellt kommer vi inte att lämna ut kopior på våra internt upprättade mallar men innehållet har jag svårt att se att vi inte kan dela med oss.

– Vi vill vara öppna och hjälpsamma mot alla våra kollegor, men kan samtidigt inte riskera att vår dokumentation försvinner. Vi har därför bestämt att vi erbjuder tillträdande revisor full tillgång till hela vår dokumentation, förutsatt att hon eller han kommer hit till oss och går igenom den.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...