Innehåll

Balans nr 4 2016

Hur många månadslöner vågar du satsa?

I förra numret av Balans presenterade vi vår årliga jämställdhetsundersökning. Visserligen är det fortfarande en klar majoritet män bland delägarna, men andelen kvinnor har ökat starkt jämfört med förra årets undersökning. Vår prognos blev ett jämställt delägarskap år 2026.

Journalister är som bekant nyfikna, och vi ville veta mer om hur de stora byråerna tänker kring jämställdhet. I en serie intervjuer som finns att läsa på tidningenbalans.se har Balans reporter Rakel Lennartsson intervjuat byråledare och HR-chefer. Och resultatet överträffar våra förväntningar! Allt tyder på att det jämställda delägarskapet kommer att uppnås redan 2024, alltså två år tidigare än med dagens ökningstakt.

Vi på redaktionen kan inte låta bli att tro att våra årliga jämställdhetsundersökningar har satt en viss press på byråledningarna, och kanske snabbat på processen en smula ...

För visst kan god journalistik bidra till samhällsnytta!

Sammantaget konstaterar vi att branschens ledare tar frågan på största allvar, och inser att en bransch som rekryterar många topptalanger, men sedan tappar dem längs vägen har problem. Så nu gäller det att öka takten, så att det inte bara blir tomma ord! Själv skulle jag nog kunna tänka mig att satsa ett par månadslöner på ett jämställt delägarskap i de största byråerna 2024!

Vågar du?

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...