Innehåll

Balans nr 4 2016

PT hjälper kunden till framgång

I augusti drar den första PT-utbildningen för redovisningskonsulter igång. Fokus ligger bland annat på att utveckla affären.

Under hösten kommer ett tjugotal redovisningskonsulter att genomgå den första PT-utbildningen. Inte minst för redovisningskonsulterna innebär automatiseringen en stor omställning, och för att stötta redovisningskonsulterna i den utmaning som uppstår när rollen förändras har FAR lanserat PT-utbildningen. Intresset har varit stort och den första kursen är i princip full.

– Om det visar sig att det finns intresse hos fler ser vi över möjligheterna att köra ytterligare en kurs under hösten, säger Robert Wennberg, projektledare för PT-utbildningen.

I takt med digitaliseringen och att de manuella arbetsmomenten därmed minskar ser allt fler möjligheten att kunna hjälpa sina kunder med rådgivning. Men för att få en möjlighet att vara rådgivande mot kunden krävs förtroende, och även en djupare förståelse och ett coachande förhållningssätt.

– Vi har valt att dela upp kursen på tre tillfällen och två webbinarier under hela hösten eftersom kursen innebär att du måste bli beredd att göra något annorlunda i din verksamhet när du är klar. Kursen är en stor investering i att möta framtiden, säger Robert Wennberg.

Genom PT-utbildningen ska redovisningskonsulterna ges verktyg som hjälper dem att ta en djupare dialog med kunden, så att de kan hjälpa kunden att utveckla sin affär. Det handlar i större utsträckning om att förstå sin kunds verksamhet och våga gå bredvid kunden – som en personlig tränare – för att hjälpa kunden till framgång.

Teori varvas med praktik och hemuppgifter, och kursdeltagarna får följa ett fiktivt företag och arbeta med det bland annat genom rollspel. Lärarna på PT-utbildningen är personer som är experter inom coaching, kommunikation och affärsutveckling. Dessutom medverkar även tekniska experter med erfarenhet från det lilla företaget.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...