Innehåll

Balans nr 5 2016

Kvalitetskontroll av skatterådgivare

Kvalitetskontrollen av skatterådgivarna börjar ta form. Kontrollen ska fungera som en kvalitetsstämpel som visar på kompetens och att skatterådgivarna följer de etiska regler som finns.

Skatterådgivarna står i fokus, bland annat med anledning av avslöjandet kring de så kallade Panama-dokumenten. Läckta dokument som visar att advokatbyrån Mossack Fonesca i Panama har skapat komplexa strukturer för skattesmitare med hjälp av brevlådeföretag.

– Kvalitetskontroll av skatterådgivarna ligger i tiden. Många kunder uppskattar att skatterådgivarna är auktoriserade och att det därmed ställs krav på kvalitet och att etiska regler följs, säger Karin Holmgren, ordförande i kvalitetsnämnden för skatterådgivning.

Hon konstaterar att dagens samhälle ställer höga krav på rådgivarna, och att kvalitetskontrollen fyller en viktig funktion. FAR har drygt 350 auktoriserade skatterådgivare och för en del av dem väntar kvalitetskontroller under hösten eller nästa vår.

– Vi har nu tagit fram standarder och riktlinjer som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen. De är anpassade för att kunna appliceras på både stora och mindre byråer. Nu pågår arbetet med att fastställa de checklistor som ska användas inför kvalitetskontrollen och vi arbetar med att ta fram informationsmaterial till skatterådgivarna, säger Karin Holmgren.

Enligt henne är förhoppningen att kvalitetskontrollen inte ska ses som ett hot utan som en möjlighet till samarbete och att dela erfarenheter.

– Vi hoppas att man ska kunna se kvalitetskontrollen som en hjälp till att bli bättre i sin verksamhet, som en utbildning som höjer den egna kompetensen, säger hon.

Under sommaren kommer kvalitetskontrollanterna att utbildas och därefter kommer granskningen att påbörjas.

– Den som vill bli kontrollerad i det första skedet kan höra av sig till oss, och vi kommer också att göra ett urval. Det vi märker är att många kunder ser en kvalitetskontroll som något positivt och det hoppas vi även att våra medlemmar kommer att göra, säger Karin Holmgren.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...