Innehåll

Balans nr 5 2016

Bästa uppsats 2015

Miranda Jamburia och Viktorija Lankeviciute tilldelas Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2015.

Miranda Jamburia och Viktorija Lankeviciute har fått ta emot priset på 50.000 kronor för sin masteruppsats ”Political influence on the IASB Accounting Standard-Setting: The case of the Leases Standard”. Uppsatsen från Lunds universitet vann i stark konkurrens med åtta andra nominerade arbeten som lagts fram vid svenska universitet och högskolor.

– Det här priset kommer alltid att påminna oss om att när vi ställs inför utmaningar är det viktigt att behålla självförtroendet och inte vara rädd att gå nya, outforskade vägar och att inte bli nedslagen av dem som tvivlar på ens arbete, säger Miranda Jamburia.

En utgångspunkt i vinnaruppsatsen är att processen inom IASB med att ta fram nya redovisningsstandarder är påverkbar, men i vilken grad och vilka aktörer är mest lyckosamma i det avseendet? Författarna har analyserat processen som föregår införandet av nya standarder, och de har tittat på processen gällande ny leasingstandard.

I motiveringen skriver juryn:

”Den distinkta beskrivningen av metod och genomförande, författarnas initierade genomgång av IASB:s process, belysningen av leasingfrågan och intressenternas särdrag – utan att förlora sig i detaljer – imponerar på juryn. Med ett lätt språk och tydliga illustrationer har författarna dessutom gjort svåra frågor tillgängliga, även för icke leasingexperter, och samtidigt presenterat tydliga svar på sin forskningsfråga.”

Hedersomnämnandet går till uppsatsen ”Neutralt uttalande om ansvarsfrihet”, skriven av Jacob Johansson vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...