Innehåll

Balans nr 5 2016

Lönande arbete

”Hur svårt kan det vara?” Nej, löneberäkning i sig är inte raketforskning. Utmaningen ligger i att möta den föränderliga omvärlden och ständigt hålla sig uppdaterad på nya lagar, kollektivavtal och regler. Lönekonsulten Erika Dahlgren vill bidra till att höja yrkets status och blir FAR:s ansikte utåt när lönekonsulterna blir en ny medlemskategori.

Runt den 25:e varje månad betalas miljontals löner ut i Sverige. De allra flesta av oss är nöjda med att pengarna kommer in på kontot och reflekterar inte nämnvärt över arbetet som ligger bakom. Ett arbete som i de allra flesta fall utförs av en lönekonsult.

Från och med 1 maj är lönekonsulterna en ny medlemskategori i FAR. Erika Dahlgren är en av dem som är med från början, och hon kommer att vara ansiktet utåt. Inom FAR ska hon delta i arbetet med att bygga upp en auktorisation för lönekonsulter och ta fram en lönekonsultexamen.

Till vardags arbetar hon som gruppchef för lönekonsulterna på Grant Thorntons kontor i Stockholm, och hon har även en roll som centralt ansvarig för lönetjänsterna inom byrån. Hon beskriver yrket som mångfacetterat.

– Löneberäkning är inte rocket science. Utmaningen ligger i att hålla sig ajour med lagar, kollektivavtal, policyer och regler som avgör hur löneberäkningen ska göras. Utöver att hantera löneprocessen till de anställda krävs att den som hanterar lönerna är flexibel, serviceminded och en god kommunikatör i relation till de anställda och sin uppdragsgivare, till sin arbetsgivare, chefer, kollegor, och en rad andra kontaktytor. Det är därför viktigt att vara pedagogisk och kunna agera support till anställda och chefer som ska rapportera och attestera i olika tidredovisningssystem. Det är också viktigt att kunna hantera filer till och från olika försystem, skapa korrekta rapporter för den ekonomiska redovisningen och även till HR-avdelningen.

Allt fler företag väljer att outsourca sin löneavdelning och de stora revisionsbyråerna har ofta egna avdelningar som arbetar med lönetjänster. Från att löner har varit något som skötts ”med ena handen” av en anställd på ekonomiavdelningen börjar lönekonsult bli ett yrke att räkna med. Erika Dahlgren menar att det handlar om att företagen har förstått värdet av att det blir rätt från början, av att i alla lägen ha en specialist att vända sig till, men kanske allra mest att de kan växla upp och växla ned omfattningen av samarbetet beroende på hur företagen i sin tur förändras över tid.

– Det är ju mycket att tänka på och som måste bli rätt från början. Det är något allt fler företag förstår och därför väljer man att ta professionell hjälp av en lönekonsult, säger Erika Dahlgren.

Sedan tidigare har lönekonsulter kunnat auktorisera sig genom Srf, något Erika Dahlgren hunnit göra, och hon hoppas nu att yrkets status ska höjas ytterligare när även FAR bygger upp en auktorisation.

Många gånger får lönekonsulterna höra: ”Hur svårt kan det vara?”. Det är en inställning Erika Dahlgren hoppas ska förändras.

– Som lönekonsult handlar det om att se till att rätt lön betalas ut. Men vad är rätt lön? Här finns ett stort behov av rådgivning till företagen och den rådgivningen ska en lönekonsult bistå med. Det skiljer sig mellan olika branscher och företag så det gäller att hålla sig ajour med alla förändringar på området. Du måste också ha koll på vilka regler som trumfar andra regler, säger hon.

Själv halkade hon in på yrket av en tillfällighet när hon och hennes dåvarande pojkvän, i dag make, flyttade till Stockholm på grund av hans arbete. Erika Dahlgren tog en pol.mag i statsvetenskap med inriktning internationella relationer på Stockholms universitet och tillbringade en termin i Madrid, Spanien. Nyutexaminerad och tillbaka i Sverige insåg hon att arbetsmarknaden för statsvetare var tuff och konkurrensen om de få jobb som fanns otroligt hård.

Genom kontakter fick hon ett vikariat på ekonomiavdelningen på Riksteatern. Oväntade omständigheter gjorde att det efter ett halvår uppstod en fast tjänst och Erika Dahlgren sågs som en lämplig kandidat.

– Jag blev tillfrågad om jag ville arbeta med lönerna, men det kunde jag ju egentligen inget om. Jag hade ju bara fått lön, aldrig administrerat löner. Jag tackade ja och hade turen att få bli upplärd dels av en inhyrd konsult, dels av en fantastisk kvinna som arbetade på löneavdelningen sedan många år tillbaka. Det var så jag kom i kontakt med lönekonsultrollen.

Erika Dahlgren läste lönecertifieringskurser parallellt med arbetet och snart kunde hon jobba mer självgående. Ett yrkesval styrt av tillfälligheter men aldrig något hon ångrat.

– Riksteatern var ett fantastiskt ställe att lära sig lön på. Som mest var det 450 anställda och Riksteatern är en turnerande teater vilket gör att det blir lite extra klurigt att hantera administration kring tidrapportering samtidigt som det är superviktigt att hålla koll på kollektivavtal, arbetstidsregler och så vidare.

I takt med att hon blev varm i kläderna på arbetsplatsen såg hon också utvecklingsmöjligheterna. Erika Dahlgren upptäckte snabbt att man inte utnyttjade lönesystemet full ut och såg till att effektivisera arbetet. När hon kände att hon var klar på Riksteatern sökte hon sig till en mindre redovisnings- och lönebyrå där hon fick anställning som lönekonsult med huvudansvar för 15–20 kunder.

– Att jobba på byrå är bästa skolan! Man gör många lönekörningar varje månad med kunder som har olika regelverk och på grund av det ställs man också inför väldigt varierande frågeställningar. Att jag fick jobba med ett internt projekt som handlade om kvalitet och dokumentation, hur byrån skulle kunna uppfylla kraven i Reko och de krav som lagstiftningen ställer, dokumentationen kring kunder med mera, bidrog till att jag fick en bra förståelse för hur allt hänger ihop.

Varje arbetsplats har inneburit nya utmaningar för Erika Dahlgren och när hon kom till Grant Thornton kände hon att hon hade hamnat på rätt ställe. Här ges möjlighet till varierade arbetsuppgifter och i och med rollen som gruppchef har hon både kundansvar och personalansvar. Men när hon fick frågan om att engagera sig i FAR:s auktorisation av lönekonsulter tvekade hon lite.

– Jag har varit engagerad i Srf och kan inte sticka under stol med att jag tycker att de har gjort ett fantastiskt bra jobb med att lyfta lönekonsulterna. Samtidigt blev jag glad när jag fick frågan av FAR eftersom jag tror att FAR kan bidra till mycket när det gäller synen på lönekonsulter. Men det är ett stort arbete och inget som man gör över en natt. Första steget blir att erbjuda medlemskap och nu börjar utmaningen att ta fram ett bra innehåll att fylla medlemskapet med, säger hon. 9047.jpg

Rakel Lennartsson

Fakta:

Erika Dahlgren

Ålder: 39 år.

Bor: Villa i Huddinge.

Familj: Andreas (make), Vilmer 9 år, Elmira 6 år och en katt.

Intressen: Läsa, resa, sticka och tillbringa tid i sommarstugan.

Karriär i korthet: 2004–2005 löneadministratör på Riksteatern, 2006–2013 lönekonsult och gruppchef på Ordna, genom uppköp några månader på Visma (Visma Services och Visma Agda) innan jag kom till Grant Thornton i augusti 2014.

Inspireras av: Att få vara en del av att andra människor utvecklas och växer.

Mina styrkor: Lyhörd, bra på att lyssna på alla i en grupp och få dem att känna sig delaktiga. Jag är analytisk, trygg/säker i min roll och bra på att bygga relationer.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...