Innehåll

Balans nr 6 2016

Nyckeln till framtiden

Innovation är det nya svarta. Inte bara produkter och tjänster står i fokus för innovation. Även affärsmodeller, processer och arbetssätt kommer att ändras i takt med att den digitala utvecklingen påverkar branschen.

FAR:s framtidsstudie Framtidens rådgivning, redovisning och revision – en resa mot år 2025, börjar nu få några år på nacken och det är dags för en uppföljare. I den går Kairos Future på djupet med frågeställningen hur branschen påverkas av utvecklingen i det digitala landskapet. Den nya framtidsstudien som just nu går under namnet ”Nyckeln till framtiden” kommer att presenteras i samband med FAR:s branschdagar i september.

Göran Krafft på Kairos Future är säker på sin sak. Det blir ytterligare omställningar, och vissa kommer att uppleva dem som tuffa.

– Den första framtidsstudien blev en väckarklocka för branschen, många hade inte kommit så långt när det gällde digitaliseringen och automatiseringen. Nu ser vi att digitaliseringen styrs av starka drivkrafter och kommer att förändra spelreglerna för branschen, säger han.

Kairos Future har identifierat tre stora drivkrafter och ett antal trender som formar branschens framtid, och man har tittat närmare på hur affärsmodellerna kan komma att se ut.

– En trend vi ser är till exempel att vi går från slutet till öppet när vi använder tekniken och att vi i större utsträckning låter olika aktörer bidra i innovationsprocessen. För flera aktörer i branschen som har haft en ganska sluten värld kan detta ha stor påverkan, säger Göran Krafft.

Han talar också om att gå från organisation till innovation. Inte bara när det gäller produkter och tjänster utan även när det kommer till affärsmodeller, processer och arbetssätt.

– Innovation är det nya svarta. Branschen har tidigare varit bra på att anpassa sig till förändringar i lagar och regler, men har haft låg innovation. Nu kommer man vara tvungen att förändra sig. Många som sitter vid datorer i dag vet hur det var när datorn kom. Nu handlar det om en ny dimension av tekniken, säger Göran Krafft.

Mer innovation och ökad öppenhet ställer krav på branschen. Öppenheten påverkar exempelvis sådant som etik och moral, menar Göran Krafft och konstaterar att med ökad transparens och databaser som kan läcka gäller det att inte bara följa regelverk och lagar utan att även tänka i termer av etik och moral. Och när arbetssättet förändras till följd av teknikutvecklingen påverkas ledarskapet.

– Förändringar i det digitala landskapet kommer att ställa krav på en ny typ av ledarskap och det är något som vi också har tittat på i studien och kommer att lyfta på FAR:s branschdagar, säger Göran Krafft.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...