Innehåll

Balans nr 6 2016

Skatteplanering som tål dagens ljus

Som ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet är frågor om etik och risk ständigt aktuella för Karin Holmgren. Själv undviker hon gråzoner och ser som sin uppgift att hjälpa sina klienter följa olika länders lagar och regler. Renommé går helt enkelt före pengar.

Karin Holmgren är auktoriserad skatterådgivare och har 26 år bakom sig som skatterådgivare. Sedan september 2015 är hon ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

– Det är väldigt stimulerande och jag känner stolthet över att stödja och utveckla branschen. Tillsammans med branschföretagen arbetar vi med att underlätta och tydliggöra nya lagar och regler och den etik som styr skatterådgivningen, säger hon.

Skatterådgivare och skatteplanering. Två brännheta ord när Panama-papers-avslöjandet fortfarande finns i mångas medvetande och ger yrket och skatteplanering en negativ klang. Karin Holmgren hoppas kunna bidra till att ändra bilden av skatterådigvarna och vill gärna framhålla nyttan med den sunda skatteplaneringen. Samtidigt förstår hon att många reagerar kraftigt när de hör och läser om upplägg med brevlådeföretag och diverse kreativa företagskonstruktioner, allt i syfte att komma undan skatten.

– Vi ska arbeta med sund skatteplanering och hjälpa kunden att betala rätt skatt. Det viktigaste är att följa lagstiftningen i det land där man har sin verksamhet, men också att noga följa och vara delaktiga i etiska diskussioner, säger hon.

Hon beskriver situationen med följande exempel: Om ett företag flyttar sin forsknings- och utbildningsverksamhet till exempelvis Schweiz för att den totala bilden är gynnsam för den typen av företag kan den etiska diskussionen bli mindre än om det handlar om ett brevlådeföretag som etableras i Schweiz.

– Det är viktigt att utgå från vad som är affärsmässigt bra för verksamheten. Om vi märker att en kund inte är intresserad av att följa lagen tackar vi nej till uppdraget. Inom FAR hoppas vi att skattskyldiga ska se auktorisationen både som en garanti för hög kvalitet och att vi står för ett agerande som följer ett etiskt ramverk, säger hon Karin Holmgren.

Men frågan är svår och väcker starka känslor. För lag, etik och moral går inte alltid hand i hand. Det händer att lagen säger en sak och moralen en annan, och vems moral är det då som ska råda?

– När det kommer till sådant som etik och moral är det ju inte säkert att det betyder samma sak för dig som för mig. Därför håller vi oss till vad lagen säger i första hand. Men det är viktigt att vara ansvarstagande avseende skattehanteringen. Skatteplanering handlar om att hjälpa företaget att förutse skattesituationen och skatten är en viktig del i affärsmodellen, säger hon.

När en skatterådgivare blir auktoriserad genom FAR innebär det att hen måste följa FAR:s etiska regler. I dessa står det att ”En medlem får inte främja orätt och ska därutöver bedriva sin verksamhet med integritet och på ett sådant sätt att förtroendet för FAR:s medlemmar upprätthålls. Detta kan innebära att en medlem måste avstå från ett nytt uppdrag eller avsäga sig befintliga uppdrag.”

Karin Holmgren betonar att det inte handlar om tomma ord, utan att skatterådgivarna i FAR:s branschföretag både tackar nej till nya kunder och avslutar pågående uppdrag. Med mångårig erfarenhet kan hon också konstatera att detta är något som blivit vanligare.

– Lagarna har skärpts, bland annat finns regler i penningtvättslagen vi måste följa, och medvetenheten kring frågorna har också förändrats. Inom FAR betonar vi vikten av att vi inom branschen ska följa de etiska regler som gäller och att det i vissa fall leder till att vi tackar nej till både kunder och uppdrag, säger hon.

Inom branschen satsas mycket på utbildning och Karin Holmgren har ett stort engagemang även i dessa frågor. Som senior partner på Deloitte finner hon en glädje i att kunna vara med och utveckla yngre medarbetare både materiellt och i affärsmannaskap.

– Jag tycker att det är otroligt roligt att driva business, och att hjälpa företagen att vara affärsmässiga är basen i bra skatterådgivning. Det är också ett omväxlande och spännande område att arbeta inom, säger hon.

Skatterätten är ett föränderligt område, där det i dag går snabbt och där påverkan av internationella förordningar och regelverk är stor. Efter att ha läst juristlinjen och arbetat på länsrätt och kammarrätt i Stockholm insåg hon att hon i stället för att arbeta repressivt hellre ville vara med där det händer.

– I samma veva kom en stor skattereform och när jag fick ett erbjudande att jobba som skatterådgivare kändes det helt rätt för mig. Men det var annorlunda när jag började. I och med att man ringde och skickade brev till andra fanns en helt annan tid till eftertanke. I dag går allt så snabbt att jag tror att det är bra att stanna upp och tänka efter ibland, säger hon.

Det är inte bara sättet att arbeta som ändrats över tid, utan även samhällets inställning till lagarna. Därför önskar Karin Holmgren att man inte glömmer bort det historiska perspektivet i diskussioner om rätt eller fel, bra eller dåligt.

I takt med att samhällets syn på skatt förändras ökar även medvetenheten hos företagen och när hållbart företagande sätts i fokus handlar det inte bara om personal och miljö utan även om skatter. Karin Holmgren konstaterar att hon tycker att det är synd att ordet skatteplanering fått en så negativ klang, då ordet planering i väldigt många andra sammanhang ses som något positivt och viktigt.

– En verksamhet måste ha planer och strategier, så funkar det ända ner på familjenivå. Vi planerar och lägger upp strategier för hur vi ska agera, och det gäller även skatten. Som auktoriserad skatterådgivare måste man stå upp för den sunda skatteplaneringen, där man följer regelverket och betalar den skatt som man ska göra, säger hon.

Karin Holmgren märker att efterfrågan på auktoriserade skatterådgivare ökar bland företagen och många vill försäkra sig om att rådgivaren de överväger att ta hjälp av håller hög kvalitet och följer etiska riktlinjer. Därför ser hon också fram mot kvalitetskontrollen av skatterådgivare, som snart är på plats.

– Vissa kanske skräms lite av att bli kvalitetskontrollerade men det är viktigt att se det som ett stöd i verksamheten. Genom att vara auktoriserade och kvalitetskontrollerade kan vi möta kundens krav och visa att vi följer de regelverk och etiska regler som finns, säger Karin Holmgren.

Charlotta Marténg

Fakta:

Karin Holmgren

Arbetar på: Senior partner på Deloitte, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Bor: Täby.

Familj: Man och tre barn, varav den yngsta tar studenten i år.

Intressen: Badminton, vi är en badmintonälskande familj. Älskar också Italien. Vi har en lägenhet i Italien, där vi tillbringar så mycket tid som möjligt. Försöker också lära mig italienska.

Inspireras av: Att jobba i en miljö med duktiga personer och att se hur de yngre medarbetarna växer både inom affärsmannaskap och skatterätt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...