Innehåll

Balans nr 7 2016

Process mot GT fortsätter

Stockholms tingsrätt friade Grant Thornton från skadeståndskrav på närmare två miljarder kronor. Men processen är inte över. Troms Kraft AS har valt att överklaga domen.

I januari 2013 stämde Troms Kraft AS, Kraft och Kulturs moderbolag, Grant Thornton och Kraft och Kulturs tidigare revisor på 1,8 miljarder kronor. Bakgrunden var att det i november 2011 upptäcktes att Kraft och Kulturs bokföring och årsredovisningar under flera års tid varit felaktiga och att revisorn under revisionerna av räkenskaperna för åren 2003–2010 inte slagit larm. Troms Kraft fick skjuta till närmare två miljarder kronor till Kraft och Kultur, pengar som bolaget vill ha tillbaka.

Grant Thornton har hävdat att kravet saknar grund och Stockholms tingsrätt valde att gå på denna linje och friade bolaget och revisorn. Tingsrätten konstaterade att revisiorns revisioner i allt väsentligt varit förenlig med kravet på god revisionssed i de delar som varit relevanta för kravet på skadestånd. Tingsrätten menar också att det huvudsakliga felet legat i de manipulerade handlingar revisorn fått av bolagets ledning.

Men rättsprocessen har inte fått sitt slut. Troms Kraft AS har överklagat domen.

– Det var helt väntat att motparten skulle överklaga tingsrättens dom. De har med ett så kallat blankt överklagande nu anstånd till utgången av september att precisera skälen. Vi anser att tingsrättens dom är tydlig och klar, och känner oss stärkta i vår hållning, säger Lisbeth Larsson, kommunikationschef på Grant Thornton.

Charlotta Marténg

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...