Innehåll

Balans nr 7 2016

Debattpanelen tycker till om ny reglering

Conny Erkheikki, auktoriserad revisor, PwC LuleåLena Fiedler, auktoriserad revisor, Varbergs Revisionsbyrå ABVictoria Rodin, auktoriserad revisor, Andersson o Co, Växjö

Det kommer mycket ny reglering, hinner du med?

– Ja, men jag upplever att takten på förändringar i dag är mycket snabbare än den var de två föregående årtiondena. Vi får löpande utbildning via e-learning, lokala och centrala utbildningar.– Vi försöker hålla oss uppdaterade och vet om vad som är på gång men har inte hunnit fördjupa oss i till exempel revisionspaketet, ny revisionsberättelse med mera ännu. Det kom mejl i dag från FAR med lämplig utbildning och vi har anmält oss till denna.– Det måste jag göra men visst händer det mycket just nu.

Vad fokuserar du på, din egen utveckling eller kundernas?

– Både och. Kunskap, metoder och verktyg ska ge en korrekt rapportering och rådgivning till kunden. Kunskap är mer värd för mig och kunden om den kan förmedlas och omsättas i praktiken. Nöjda kunder gör arbetet mycket roligare och jag känner att jag tillför något viktigt.– Det blir en mix. Kundens utveckling är viktig och den kommer i fokus i det dagliga arbetet samtidigt som vi försöker utveckla byrån och verksamheten och anpassa oss till de förändringar som sker.– För att kunna fokusera på kundernas utveckling måste jag ju också fokusera på min egen. Annars blir det ingen kvalitet i kundarbetet. Så det är en kombination.

Får du det stöd du behöver av FAR?

– Jag läser Balans och går lokala FAR-kurser. Allt annat stöd söker jag först inom PwC.– Det tycker jag att vi får bland annat genom FAR:s nyhetsbrev, FAR Online och FAR:s medlemsservice.– I många fall tycker jag att stödet är bra – utbildningar, FAR Online, Balans etcetera. Däremot saknar jag stöd från FAR med kurser och erfarenhetsutbyte för oss som är revisorer i finansiella företag. Jag är licensierad och har svårt att hitta relevanta utbildningar, uppdateringsdagen som finns är för generell. Till önskelistan när det gäller utbildningar skulle jag vilja ha fler lokala och streamade utbildningar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...