Innehåll

Balans nr 7 2016

Byrån där mångfald = mervärde

Lindhs Redovisning. Namnet klingar svenskt, men byrån gör det många andra bara pratar om; bejakar olikheter och satsar på mångfald. I grunden handlar det om värderingar. Och en övertygelse om alla människors lika värde.

På gatuplanet i ett gult tegelhus, granne med Pildammsparken och med promenadavstånd till Malmös centrala delar, har Lindhs Redovisning sitt kontor. Vi blir välkomnade i dörren av Michael Ulfsheden, som är auktoriserad redovisningskonsult och ingår i byråns ledningsgrupp. Utifrån sett skulle det kunna vara en byrå som många andra, men genom ett aktivt mångfaldsarbete utmärker sig byrån i en annars tämligen homogen bransch. Byråns grundare och vd, Mikael Lindh, förklarar att det handlar om grundläggande värderingar och en obeveklig tro på alla människor lika värde. Och mångfald handlar inte bara om etnicitet, utan även om exempelvis kön, ålder och bakgrund.

– Inom vår lilla grupp har vi en fantastisk spridning, konstaterar Mikael Lindh när han visar runt i lokalerna.

I ledningen ingår även Daniella Bali, som är kontorschef och auktoriserad redovisningskonsult.

– Malmö är en mångkulturell stad och vi vill spegla det samhälle vi verkar i, säger hon.

Kundstocken är brokig, med bland annat en hel del företag inom restaurangbranschen. Och flera av byråns kontakter har annan etnisk bakgrund än svensk.

– Vem du än är, ska du känna dig välkommen hit, säger Mikael Lindh.

I dag är satsningen på mångfald en genomtänkt strategi. Men i början var det mer omedvetet, något som kom av sig självt.

– Den mångkulturella miljön har format mig, och människors lika värde har alltid varit en självklarhet. Den första medarbetaren jag anställde hade albansk bakgrund och min fru är från Iran, det är så mitt liv har sett ut. Det handlar om grundläggande värderingar, säger Mikael Lindh.

Den senaste tidens flyktingströmmar gör det tydligt att mångfald också blir en fråga om hållbarhet, att ta tillvara de resurser som finns i samhället. Bland alla dem som kommit till Sverige finns det så klart personer med ekonomisk utbildning.

– Det gäller att ta tillvara deras kompetens, allt annat är slöseri, menar Michael Ulfsheden.

Lindhs Redovisning tar varje år emot YH-praktikanter från Stockholms internationella handelsskola, som har en filial i Malmö. Flera av praktikanterna har sina rötter i andra kulturer, som Vietnam, Afghanistan och Kina. I några fall har praktiken lett till anställning, som när Sissi Wenjie för drygt ett år sedan fick anställning som redovisningskonsult på byrån efter slutförd praktik.

Michael Ulfsheden sitter med i ledningsgruppen på Stockholms internationella handelsskola. Han brinner för lärandet och fungerar som handledare åt praktikanterna under tiden på byrån. Kvalitet är viktigt, både för byrån och praktikanten, och för att praktiken ska bli så meningsfull som möjligt har han satt ihop ett gediget program.

– Jag älskar den pedagogiska biten, det är en härlig känsla att se en person växa. När praktikanterna lämnar oss har de goda möjligheter att få jobb, säger han.

Att mångfaldsarbetet kommer att fortsätta råder det inga tvivel om. Men visst finns det utmaningar. Exempelvis är synen på chefer annorlunda inom många kulturer, vilket kan leda till att man till exempel inte vågar säga nej till arbetsuppgifter trots att man redan har fullt upp.

– I vissa kulturer finns en rädsla för chefer. Så vill vi inte ha det. Vi är tydliga med att här arbetar vi tillsammans, som kollegor, oavsett vilken titel man har, säger Mikael Lindh.

En relevant fråga kan naturligtvis vara huruvida en utlandsfödd navigerar lika obehindrat i svenska regelverk som en etnisk svensk?

– Svaret på den frågan är tveklöst ja! Det är ingen skillnad, och ännu ett kvitto på alla människors lika värde, säger Mikael Lindh.

Kvalitet är ett ord som vi återkommer till flera gånger under samtalet och som genomsyrar hela verksamheten, från redovisningstjänsterna till handledningen av praktikanter. Hösten 2012 implementerades Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, på byrån och två år senare var det dags för kvalitetskontroll. Det gick så bra att Michael Ulfsheden själv blev kvalitetskontrollant. Senaste året har han arbetat för att få in Reko i utbildningen på Stockholms internationella handelsskola, något som förhoppningsvis snart blir verklighet.

– Det är viktigt för dem som vill arbeta på en redovisningsbyrå. Och med lite tur blir det så till våren, säger Michael Ulfsheden.

Kvalitet är också viktigt i byråns framtidsarbete. För att fortsätta vara relevant även för kommande generationers företagare gäller det inte bara att erbjuda rätt tjänster, utan även att leverera dem på rätt sätt. Dagens unga är födda in i det digitala samhället och har helt andra förväntningar och krav än tidigare generationer. För att ställa om inför framtiden är Lindhs Redovisning i startgroparna att tillsätta en framtidsgrupp där även en extern, yngre person ska ingå – det vill säga en potentiell framtida kund.

– Vi måste anpassa oss efter de unga, inte försöka utveckla något som de ska anpassa sig till. Det skulle inte funka, säger Mikael Lindh.

Samtidigt finns dagens kunder kvar, som också måste känna sig bekväma och få det de vill ha.

– Vi kommer att befinna oss i dåtid, nutid och framtid på samma gång. Vi kan alltså inte skapa ett system som ska gälla för alla från ett visst datum, men vi ska självklart kunna erbjuda det till alla som vill, säger Mikael Lindh.

När jag lämnat Lindhs Redovisning och går mot Malmö centralstation rör jag mig i det samhälle som byrån vill vara en spegelbild av, det mångkulturella samhället. Att det är just här, i Malmö, som man finner en redovisningsbyrå som Lindhs Redovisning känns med ens inte särskilt märkligt. Med drygt 30 procent av invånarna födda i ett annat land och runt 180 olika nationaliteter representerade sticker staden ut. Och det märks så klart även i näringslivet.

Pernilla Halling

Fakta:

Lindhs Redovisning

Grundades år: 1997

Antal anställda: Sju redovisningskonsulter, varav tre är auktoriserade.

Omsättning:

4,6 miljoner 2016 (förväntad omsättning)

4,1 miljoner 2015

3,5 miljoner 2014

3,4 miljoner 2013

2,8 miljoner 2012

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...