Innehåll

Balans nr 8 2016

Hållbarhet = nya affärsmöjligheter

Hållbarhet är en fråga som blir allt mer angelägen för företagen. Och för dig som redovisningskonsult öppnar sig nya affärsmöjligheter.

Information om hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor efterfrågas allt oftare vid offertförfrågningar och rekryteringar. Och att kunna presentera någon form av hållbarhetsinformation upplevs av många företag som en konkurrensfördel. För redovisningskonsulter, som är väl insatta i företagens ekonomi och verksamhet, innebär detta ett nytt affärs- och rådgivningsområde.

– Hållbarhet är viktigt för många mindre företag men ofta vet de inte vad och hur de ska göra, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars i Stockholm och medlem i styrgruppen för FAR:s sektion Redovisning.

Med den nya lagen för hållbarhetsredovisning som gäller från december i år, och ska tillämpas från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter årsskiftet, måste stora företag göra en hållbarhetsredovisning. Men även mindre företag kan beröras av lagkraven, som leverantörer till större företag. De stora företagen kan till exempel behöva veta hur leverantörer och underleverantörer arbetar med hållbarhetsfrågor. Vissa branscher förväntas dessutom vara transparenta när det gäller hållbarhet även om de specifika företagen inte omfattas av lagkraven, till exempel transportsektorn och tillverkningsindustrin.

– Många företag har redan hållbara strategier för företagets verksamhet, men har inte satt någon etikett på arbetet. Vi kan hjälpa företagen att identifiera dessa frågor och lyfta fram dem i årsredovisningen. Till exempel om företaget kör miljöbilar eller satsar på bättre arbetsvillkor för personalen, säger Yvonne Jansson.

I takt med det ökande intresset för hållbarhet kan det vara en risk att inte jobba med hållbarhetsfrågorna. Som redovisningskonsult bör man ta upp detta med företagen, menar Yvonne Jansson.

– En målerifirma som inte använder miljövänlig färg eller saknar bra säkerhetsrutiner för sin personal kan till exempel förlora kunder, säger hon.

Yvonne Jansson betonar att det är viktigt att fundera på vem det är som ska ta del av informationen. Och vad hen är intresserad av att få veta. Om det för målerifirmans kunder är viktigt med information om produkternas inverkan på miljön ärdet kanske frågor om etik och korruption som är viktiga för kunderna till en advokatbyrå.

– Jag hoppas att det här kan bli en dörröppnare för den som är intresserad av att utvecklas och bredda sin affärsverksamhet. Nästa steg blir att upprätta en riktig hållbarhetsredovisning, säger Yvonne Jansson.

En hållbarhetsredovisning tar upp ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet och kan se olika ut beroende på företagets verksamhet, vilka intressenterna är och hur företaget arbetar med hållbarhet. Den kan göras utifrån olika standarder, men GRI (Global Reporting Initiative) är den vanligaste.

– Redovisningskonsulten är väl insatt i företagets verksamhet och ekonomi och har därmed en unik möjlighet att även hjälpa företaget med de sociala och miljömässiga aspekterna, säger Yvonne Jansson.

Pernilla Halling

Snabbkoll på hållbarhet:

Hållbarhetsredovisning

Ett företags redovisning av sin påverkan på miljö, sociala villkor och andra faktorer i det omgivande samhället. Kan ske enligt olika standarder varav GRI (Global Reporting Initiative) är den vanligaste.

GRI

Global Reporting Initiative lanserade i slutet av 1990-talet världens första riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Samarbetet med FN:s miljöorgan UNEP (United Nations Environment Programme) gjorde att normen fick global spridning. GRI har översatts till 25 språk och har etablerats som den vedertagna internationella normen för hållbarhetsredovisning.

Separat, samtryckt eller integrerad?

Hållbarhetsredovisningar kan tryckas separat, som en del av den vanliga årsredovisningen eller integrerad i den finansiella redovisningen.

Kom igång!

  1. Identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktiga för företaget.
  2. Sätt upp en målbild och koppla den till nyckeltal. Följ upp.
  3. Säkra att affärsmodellen håller även i framtiden – även små och medelstora företag behöver arbeta med omvärldsanalys.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...