Innehåll

Balans nr 8 2016

Lyckad förändring kräver bra ledarskap

I FAR:s andra framtidsstudie, Nyckeln till framtiden, som nu blivit offentlig slås fast att omställningen till en digital verksamhet ställer krav. Framför allt på ett bra ledarskap, om förändringen ska bli lyckad.

På byråerna runt om i landet pågår omställningen till en digitaliserad verksamhet. Vissa har kommit långt medan andra har en bit kvar.

– Ledningen måste bestämma sig för att genomföra förändringen till 100 procent, och inte bara tillsätta en ansvarig som man sedan kan gömma sig bakom. Det viktigaste för att förändringen ska lyckas är att alla i ledningen är med och stödjer den som ska leda förändringsarbetet, säger Alvaro Rodriquez, auktoriserad redovisningskonsult på Grant Thornton.

Förutom ett bra ledarskap krävs ytterligare en viktig sak för att få med sig kunden på förändringen. Att ställa sig själv och sin byrå frågan: varför? Varför gör vi förändringen och vad betyder det i det dagliga arbetet? Konkretisera nyttan för de anställda och nyttan för kunderna.

– Det finns olika anledningar till varför man väljer att ställa om på byråerna, och det kanske skiljer sig lite mellan de riktigt stora och de något mindre. I en del fall handlar det om att kunderna efterfrågar det, i andra fall att man vill frigöra tid för att utveckla rådgivningen. Det kan också handla om att man vill skapa en flexibel arbetsplats där de anställda får möjlighet till balans i livet, konstaterar Alvaro Rodriguez.

Charlotta Marténg

Tips

Så får du med dig kunden på den digitala resan

  1. Involvera kunden i ett tidigt skede.
  2. Planera övergången tillsammans med kunden, utifrån kundens behov.
  3. Våga ta kommandot och utbilda kunden.
  4. Låt det ta tid.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...