Innehåll

Balans nr 9 2016

Är intimitet din framgångsformel?

Efter Branschdagarna förra året konstaterade jag att branschen hade blivit modigare och yngre. I år var känslan att branschen faktiskt gillar förändring. Det är bra, för det kommer att bli åka av.

I nya framtidsrapporten ”Nyckeln till framtiden” beskrivs det pågående teknikskiftet och de branschtrender som väntas följa i spåren. Det är en spännande läsning som jag hoppas ska inspirera och hjälpa till i byråernas förändringsarbete. Särskilt intressant blir det att se hur affärsmodellerna kommer att förändras successivt. I dag ser byråerna i branschen ganska lika ut, men här pekar rapporten på nya scenarier. Eller vad sägs om affärsmodeller som snabba följare och legotillverkare? Kittlande, tycker jag.

På Branschdagarna i september visade vi också hur FAR vill stötta branschen med utbildning av ledare och erbjuda digitalt stöd i affärsutvecklingen. Att supporta allt vad ledarskap heter är vårt bästa bidrag i det paradigmskifte som digitaliseringen och automatiseringen medför.

Framtiden handlar inte bara om teknik. I en av paneldebatterna konstaterade EY:s vd Hamish Mabon att kundmöten aldrig kan automatiseras. Så sant, för ”all business is human”. Och jag tror att mjuka faktorer som ledarskap, kultur och etik är och förblir oumbärlig hårdvara för den som vill vara vinnare på marknaden.

I samma debatt plockade professor Bino Catasús upp det kanske allra viktigaste i framtidsrapporten, nämligen värdet av ”financial intimacy”. Jag använder här uttrycket ”finansiell intimitet”, även om orden kan tyckas vara omaka.

Vad är då finansiell intimitet? Det kan säkert beskrivas på olika sätt, men jag tror att det bottnar i en lång och förtrolig affärsrelation som gör att kunden känner trygghet och öppnar sig om det som är väsentligt i företaget. Redovisningskonsulten, revisorn eller rådgivaren måste samtidigt ha djup kunskap om företaget för att kunna vara proaktiv. Att ha tillgång till och kunna samverka med modern teknik är också en förutsättning för den som vill bli vad framtidsrapporten kallar en kentaur, cyborg eller hubot för sin kund. Auktoriserad hubot vore väl något!?

Under augusti genomförde Aalund Nordic en webbenkät bland landets revisions- och redovisningsbyråer där resultaten ställdes i relation till vad kunderna säger. Av sammanfattningen framgår att byråerna anser sig vara proaktiva, men det är de inte enligt kunderna. Hela 35 procent av kunderna efterfrågar mer rådgivning än vad som levereras. Vilken potential! Det är samtidigt en utmaning eftersom kunderna rankar just proaktivitet som den allra viktigaste faktorn för lojaliteten i affärsrelationen.

Enkäten visar även att byråerna inte betraktar sig själva som en strategisk samarbetspartner som i någon större utsträckning ökar sina kunders intjäning, utan de har en tillbakalutad position som ”enbart” revisor eller redovisningskonsult. Jag blir både förvånad och orolig. En bransch som vill vara relevant i det framväxande affärslandskapet måste vara framåtlutad. Jag tror för egen del att branschens relevans, tillväxt och lönsamhet avgörs av förmågan att skapa finansiell intimitet.

När jag skriver detta kan jag inte låta bli att koppla till den utbildning av personliga tränare (PT) i ekonomiska frågor som vi sjösatte i augusti. Jag tänker särskilt på när affärscoachen Kicki Westerberg vid Gävle Dala Revision i kursstarten berättade om hur hon nyligen hade förändrat sitt arbetssätt. Hon är nu ekonomisk PT för många av sina kunder. Att PT-rollen är rolig framgick tydligt. När den framåtriktade rådgivningen hjälper kunderna att våga ta nästa steg och utveckla affären är den även värdeskapande.

Branschens potential att göra ännu större nytta för näringsliv och samhälle är som sagt stor. Mot slutet av framtidsrapporten står det, apropå finansiell intimitet, att den som tar till sig det nya arbetssättet och utvidgar sitt erbjudande till nya tjänsteområden kan ”bli en ännu mer betydelsefull leverantör till framgångsrika företag och organisationer. Och det är verklig samhällsnytta.”

Dan Brännström är FAR:s generalsekreterare.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...