Innehåll

Balans nr 9 2016

Så undviker du fel i din rapport till revisionsutskottet

Införandet av EU:s revisionspaket innebär att vissa paragrafer i Aktiebolagslagen har utgått för att ersättas av revisorsförordningen. Detta har föranlett en tillfällig uppdatering av exempelmallen i EtikU 9.

Enligt Europeiska kommissionens vägledning ska reglerna i förordningen om revisionsutskottens sammansättning och uppgifter tillämpas på det räkenskapsår som börjar 17 juni 2016 eller därefter. Det innebär att för pågående räkenskapsår som påbörjades före 17 juni 2016 tillämpas fortfarande de gamla reglerna, men med en mindre justering. Under en övergångsperiod bör revisorn vara observant på att inte hänvisa till ett lagrum som inte längre finns.

I och med att EU:s revisionspaket implementerades i Sverige upphävdes 9 kap. 6 b § aktiebolagslagen regler om revisorns rapportering till revisionsutskottet, eftersom revisorns rapportering till revisionsutskottet regleras i revisorsförordningen. För räkenskapsår som påbörjats före 17 juni 2016 gäller således endast bestämmelserna i ISA 260 Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning.

I EtikU 9 Revisorns rapportering till andra bolagsorgan finns ett exempel på rapportering till revisionsutskottet avseende revisorns opartiskhet. Denna mall är nu uppdaterad och hänvisningen till 9 kap. 6 b § aktiebolagslagen struken.

Den uppdaterade mallen i EtikU 9 gäller under en övergångsperiod till dess att alla räkenskapsår som påbörjades före 17 juni 2016 är avslutade.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...