Innehåll

Balans nr 9 2016

EU-politiker ny vd för IIRC

International Integrated Reporting Council (IIRC) har utsett EU-parlamentariker Richard Howitt till sin nästa vd efter Paul Druckman som slutar sista oktober i år.

Engelsmannen och Labour-politikern Rickard Howitt har varit EU-parlamentariker i över 20 år, fyra mandatperioder. Han har profilerat sig inom företagens ansvar och bolagsstyrning och är arkitekten bakom EU:s direktiv om icke finansiell information, som ligger till grund för ”nya hållbarhetslagen”.

Richard Howitt har representerat EU på otaliga uppdrag runt om i värden, med många resor i Asien, Afrika och Amerika. Han har varit EU:s representant i bland annat UN Business and Human Rights Forum och OECD Forum on Responsible Business Conduct. I dessa roller har han haft kontakter med företagsledare, investerare, reglerare och andra intressenter runt om i världen.

– Det är med den erfarenheten bakom mig som jag med stor tillförsikt kan säga att integrerad rapportering är det enskilt bästa globala motmedlet mot spridningen av kortsiktigt risktagande, som har infekterat våra kapitalmarknader med osäkerhet och volatilitet till skada för ekonomier, företag, samhällen och, såklart, miljön, säger Richard Howitt i ett pressmeddelande.

IIRC bildades 2011 som en global sammanslutning mellan reglerare, investerare, företag, standardsättare och revisions- och rådgivningsbranschen. Organisationen syftar till att främja kommunikationen av värdeskapande som nästa steg i utvecklingen av företagens rapportering.

– Jag känner att rollen [som vd för IIRC] är kulmen på två decennier av arbete för ökad transparens, styrning och rapportering i näringslivet för att nå en ny överenskommelse mellan företag, kapital och samhälle, säger Richard Howitt.

Richard Howitt tillträdde 1 november 2016.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...