Innehåll

Balans nr 10 2016

Digital succé för Balans

Det går riktigt bra nu. Balans ökar kraftigt både digitalt och på sociala medier.

Hurra! På Balans gör vi vågen – och anledningen till det är att försöken att stärka vår närvaro på sociala medier tillika digitalt har gett extraordinära resultat på kort tid. Ökningen på sajten från samma period förra året är månghundraprocentig.

– Det är fantastiskt roligt att se att vår digitala satsning har gett resultat så snabbt. Men det här är bara början, säger Pernilla Halling, redaktionschef och chefredaktör för Balans.

Siffror visar att aktiviteten från läsare på tidningen Balans sajt under oktober har ökat med närmare 315 procent jämfört med samma månad 2015. Även antalet användare på webben har stigit explosionsartat med cirka 305 procent under perioden. Dessutom noteras ökningen månad för månad.

Tidningenbalans.se lanserades hösten 2013. Knappt två år senare sjösattes Balans digitaltidning. Vid årsskiftet 2015/2016 började satsningen att synas även på samtliga sociala medier-konton. När Mediehuset FAR under 2016 fick in en digital marknadskommunikatör och en digital redaktör började alla siffror peka kraftigt uppåt.

– Vi har höga ambitioner och jag lovar att det kommer att märkas det kommande året, säger Pernilla Halling.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...