Innehåll

Balans nr 10 2016

Med förändringsvilja går teknikskiftet lätt

I över 20 år har han hjälpt byråer runtom i världen att öka sin omsättning och vinst genom effektivisering och offensiv prissättning. I november besökte Rob Nixon Sverige på inbjudan av Visma. Balans fick en pratstund föreläsaren, författaren och förändringscoachen.

Hans framgångssaga startade i Australien på 1990-talet. Från början hade han ingen tanke på att vända sig särskilt till revisions- och rådgivningsbranschen. Men så mötte han en revisor som lovade honom att bjuda in alla sina kunder till nästa föreläsningstillfälle. Döm om Rob Nixons förvåning när antalet åhörare mångdubblades från en handfull till ett femtiotal.

Sedan dess talar han om vikten av att förstå exponentiell tillväxt. Och om hävstångseffekten i att som förändringskonsult vända sig till en revisor eller annan företagsrådgivare. Hittills har han föreläst för sammanlagt 160.000 åhörare och hjälpt 4.000 revisionsbyråer att ställa om.

– En genomsnittlig revisionsbyrå har cirka 200 kunder. Så om vi hjälper 10.000 byråer har vi hjälpt två miljoner företag, säger Rob Nixon.

Att branschen behöver ställa om råder det ingen tvekan om. Enligt en färsk undersökning riskerar 44 procent av arbetstillfällena i Australien att försvinna till följd av automatiseringen. Och högst upp på den australiska listan finns revisions- och rådgivningsbranschen där sannolikheten att bli automatiserad är 97,5 procent. FAR:s framtidsstudie Nyckeln till framtiden pekar på liknande siffror.

– Den som saknar egen lust att förändras, kan kanske bli motiverad av dessa yttre faktorer, säger Rob Nixon på sitt osentimentala sätt.

Automatiseringen har kommit för att stanna: bokföring och även revision kommer att skötas av mjukvarurobotar och på sikt vara gratis. Så timprissättning är bara dumt, för det bygger på att du tjänar mer ju mer du arbetar. Målet borde ju vara det omvända: att arbeta mindre och tjäna mer. Genom fasta priser och effektivisering ökar din marginal.

Finns bara förändringsviljan går den tekniska omställningen lätt, menar Rob Nixon. Men utmaningen är olika för olika sorters byråer. Och man ska inte göra misstaget att tro det är lättare att vara stor och resursstark. Det kan vara tvärtom – se listorna här intill.

Rakel Lennartsson

Rob Nixon tipsar!

Din byråtyp avgör din utmaning:

Den lilla redovisningsbyrån på 1–2 personer. Den lilla redovisningskonsulten har tur för den har kontakt med sin kund hela tiden och kan därför nå ut med förändringar snabbt.

Utmaning: begränsade resurser.

Den mindre revisionsbyrån med 4–10 anställda. 2–3 delägare gör det mesta av arbetet och måste se till att få hävstångseffekt.

Utmaning: att delegera nedåt i organisationen.

Den lite större byrån med 20 eller fler anställda. Ju fler delägare, desto fler viljor, eller ju större firma desto större utmaning.

Utmaning: att få alla att sträva åt samma håll.

Vem du är avgör ditt framtidsval:

Är du 28-åringen som sedan 5–6 år arbetar på en firma där delägarna inte vill förändras? Säg upp dig och starta eget med en helt ny affärsmodell!

Är du delägare i en multipartnerfirma, minst tre delägare? Två av tre delägare vill förändring, den tredje vill inte. Gör er av med den tredje, hen håller tillbaka framsteg!

Är du helt ny i yrket? Då har du tur! Återuppfinn en automatiserad och teknikdriven online-byrå som erbjuder finansiell coachning och modellering för att öka dina kunders framgång.

Två steg du kan ta redan i dag:

Steg ett: Möt dina kunder och prata med dem för att förstå deras framtid, vad de har för mål. Matcha deras resa med nya tjänster som hjälper dem att nå sina mål. Det kan vara finansiella prognoser, planer för att skyddar sina tillgångar och generationsskifte etcetera.

Steg två: Jobba med prissättning. För varje nytt projekt som du erbjuder, tala om vad det kostar. Det ska vara fast värdeprissättning och det är du som sätter priset. Gamla tjänster som bokslut och revision kan det vara svårt att höja priset på även om du tycker att du sålt dig för billigt. Men för de nya tjänsterna har du chansen att sälja ditt unika värde.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...