Innehåll

Balans nr 4 2018

Krav på rapportering av betalningstider

Näringsdepartementet vill att krav på rapportering av betalningstider införs. FAR är generellt positiv till förslaget.

Långa betalningstider inom näringslivet är ett problem. Leverantörerna får sämre likviditet, vilket i sin tur ger dem sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter. Som komplement till självreglering vill politikerna införa krav på rapportering av betalningstider. En promemoria har presenterats av näringsdepartementet som föreslår en ny lag där företag med minst 500 anställda årligen ska redovisa uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar. På så sätt ska det enklare gå att följa utvecklingen av betalningstiderna. Från departementets håll hoppas man också att genom att uppgifterna blir offentliga kommer företag som har långa betalningstider, eller betalar sent, att vilja ändra sitt beteende.

Den nya lagen föreslås att träda i kraft 1 januari 2019, och den första rapporteringen ska ske under juli eller augusti 2020. FAR är en av remissinstanserna och är generellt positiv till förslaget.

Några invändningar finns dock, bland annat rörande storleken på företagen som ska bli rapporteringsskyldiga. ”FAR anser att man helst ska undvika att införa nya kategorier av företag, och bedömer att gränsdragningen i detta fall lika väl kan var minst 250 anställda vilket är ett av gränsvärdena för kategorin större företag, och dessutom ett av gränsvärdena för företag som måste upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport.” skriver man i remissvaret.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%