Balans nr 4 2018

Blockkedjan ordlista

Bitcoin

Kryptovaluta som lanserades 2009 av pseudonymen Sathoshi Nakamoto. Transaktionerna görs mellan individer utan inblandning av en tredje part och lagras i blockkedjan – ett distribuerat nätverk. Systemet är konstruerat för maximalt 21 miljoner bitcoin.

Block

Transaktion med ett hash, ett fingeravtryck, från det föregående blocket. En post i en kedja av block som innehåller och bekräftar väntande transaktioner.

Blockkedja

Teknik där information lagras i en kedja av block i en decentraliserad distribuerad databas. Styrs inte av en central enhet. Verifierade block läggs till blockkedjan när de verifieras i nätverket. Varje block är länkat till föregående block hela vägen till det ursprungliga blocket.

Hardware wallet

Hårdvaruplånbok, ett usb-minne för digitalt värde.

Hash

Hashvärde, en digital signatur till en adress med vilken värde eller information kan identifieras för att säkerställa att ingen ändring har gjorts.

Kryptografi

Skapar matematiska bevis som gör det omöjligt att ta eller kopiera pengar eller att förvanska blockkedjan.

Kryptovaluta

Elektronisk valuta, till exempel bitcoin, etherum och litecoin.

Mining

En process som skapar matematiska kalkyleringar för att verifiera transaktioner.

Miner

Miners verifierar transaktioner med bitcoin i utbyte mot en avgift. De försöker skapa nya block genom att lösa matematiska problem. Den som blir först med lösningen tjänar en slant. Det krävs väldigt stor datorkraft för att kunna lösa problemen.

Multisig

Multisigntatur, ett sätt att säkra digitalt värde genom att två eller flera parter har gemensam kontroll, och ingendera av parterna kan använda värdet på egen hand.

Nod

Enhet som kan ta emot, sända och förmedla data i ett nätverk.

P2P

Peer-to-peer, person-till-person-nätverk, där varje användare skickar vidare transaktioner gjorde av andra användare.

Proof of work

Ett bevis för att säkerställa det arbete som verifierar transaktionerna i blockkedjan.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%