Balans nr 5 2018

3 fikafrågor

I rosornas och ruinernas Gotland pågår året runt en vardag där redovisningskonsulten ofta är ett självklart inslag i företagarens tillvaro. Balans möter auktoriserade redovisningskonsulten Ann Ivarsson, en av grundarna av Mevona, för picknick och snack i Botaniska trädgården i Visby.

Vilka är framtidsutsikterna för redovisningskonsulten?

– Det vi kan se är att fler kunder ansvarar för enklare delar av sin redovisning själva jämfört med tidigare. Utmaningen för yrket är snarare att visa kunderna värdet med att anlita en auktoriserad byrå. Vi hade exempelvis en kund som tidigare skötte sin egen redovisning och hon räknade med att hon satt ungefär en halv dag i veckan. Dessutom ökade hennes omsättning med 100.000 kronor.

Några av er bär jackor där det står ”Auktoriserad redovisningskonsult på språng”. Vad innebär det för er?

– Det handlar om att vi jobbar proaktivt och tänker: Vad har min kund för sig? Vad händer nästa år? Ska de utöka sina verksamhetsgrenar? Hur kan jag hjälpa dem? Att man hjälper och tryggar dem hela tiden, att försöka förutse vad kunden behöver. Det är vad vi menar med att vara ”på språng”.

Ni har kontor i Visby och i Stockholm. Finns det något som skiljer sig i arbetssätt, kundstock och prisbild?

– Vi har lite fler företag inom handel och turistnäring som kunder här på ön, medan det i Stockholm är mest konsultbolag vi har hand om. Något annat som kan skilja sig är att vi träffar kunderna oftare här än i Stockholm. I övrigt arbetar de båda kontoren enligt samma struktur, i samma system, är del av samma telefonväxel och har gemensam server. Prisbilden är lika. Vi är väldigt noga med att vi är ett företag och ett team.

Sofia Hadjipetri Glantz

Mevona AB

Bildades år: 2006 i Stockholm. Finns i Visby sedan 2010.

Ort: Visby

Anställda: Fem i Visby och tre i Stockholm. Samtliga är redovisningskonsulter varav två är auktoriserade.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%