Innehåll

Balans nr 5 2018

Så ska du tänka efter GDPR

Samtidigt som GDPR trädde i kraft trädde också den nya dataskyddslagen i kraft. Dataskyddslagen är en kompletterande nationell lag till förordningen. Den klargör vissa frågor förordningen inte berör.

Trots att den nya dataskyddsförordningen redan trätt ikraft känner många att det råder stor oklarhet på området. Behovet av klargörande hur man som arbetsgivare ska förhålla sig till den nya förordningen är fortsatt stort.

Många räds de stora sanktionsavgifterna som kan aktualiseras vid överträdelser. För att inte riskera sanktionsavgift verkar de flesta ha antagit approachen; behandla så lite personuppgifter som möjligt och informera (!) den vars personuppgifter behandlas. Approachen är inte helt fel.

Med arbetsgivaransvaret följer naturligt behovet av att behandla personuppgifter. Till exempel måste arbetsgivaren behandla arbetstagares kontouppgifter, personnummer och adressuppgifter till fullgörandet av skyldigheten att betala lön och dra preliminärskatt på lönen. Så, lite förenklat, hur ska man tänka som arbetsgivare efter att dataskyddsförordningen trätt i kraft?

Utgångspunkten är att personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig till fullgörande av en rättslig förpliktelse som följer av lag, annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning. Låter krångligt? Vad det för arbetsrättens del betyder är att personuppgifter får behandlas när det är en nödvändighet för att fullgöra en arbetsrättslig förpliktelse.

Anneli Lönnborg är advokat på advokatfirman Nova. Hon skriver om arbetsrätt i tidningen Resultat.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%