Innehåll

Balans nr 5 2018

Artikelserie i Balans – Nytt från Akademin

Balans drar igång en ny artikelserie där vår frekvente skribent Carl Svernlöv tillsammans med nyutexaminerade jurister presenterar rön som framkommit i examensarbeten. Andrea Norman är först ut med en artikel om CSR och aktiebolagens vinstsyfte. Artiklarna publiceras i Balans fördjupningsbilaga samt på tidningenbalans.se.

Carl, hur kommer det sig att du drar igång det här projektet?

– Jag är handledare och examinator åt ett ganska stort antal examensarbeten årligen och det är en hel del spännande och praktiskt användbara resultat som kommer fram. Först ut är en uppsats av jur. kand. Andrea Norman som berör den aktuella frågeställningen om CSR-arbete i ljuset av aktiebolagslagens vinstintresse och nästa handlar om revisorernas granskning av hållbarhetsrapporter.

Hur väljer du ut uppsatserna?

– I artikelserien kommer jag förstås att prioritera ämnen av intresse för revisorer och ambitionen är att åtminstone varannan månad kunna presentera ett nytt litet guldkorn från akademin.

Andrea, vad betyder detta för dig?

– Jag har under utbildningens gång läst och lärt från otaliga artiklar som Carl skrivit och att nu få skriva och publicera något tillsammans med honom är en otrolig möjlighet. Att Carl dessutom råkar vara min handledare gör att uppsatsskrivandet rundas av på bästa möjliga sätt!

Hur använder du själv Balans?

– Jag har vid flera tillfällen använt mig av artiklar som publicerats i Balans, både som källor och för inspiration, och uppskattat hur svåra frågor görs lättillgängliga och begripliga. Att få möjlighet att bidra till den kunskapsbank som Balans utgör är lite av en dröm som går i uppfyllelse!

Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%