Balans nr 5 2018

Balans tar branschtempen

Hur ska du rösta? Balans frågade medlemmarna vilket parti som ska få deras röst i valet 9 september.

Moderaterna har tappat något sedan den undersökning som Balans gjorde inför valet 2014, men partiet dominerar ändå fortsatt stort.

– Inte förvånade, enligt Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap.

Valenkäten visar att precis som 2014 kan Alliansen utropa sig till valsegrare, om branschen finge bestämma. När vi räknat bort gruppen som inte vill svara hur de ska rösta och gruppen osäkra väljare får Moderaterna nästintill egen majoritet, 49,9 procent, och Alliansen tillsammans hela 75 procent av rösterna. Resultatet i sig är inte förvånande enligt Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han forskar bland annat om politiskt beteende, opinion, partier och parlament.

– Den här gruppen består av en välsituerad medelklass som är välinformerad och som är personligen intresserade av ekonomiska frågor och gärna diskuterar ämnet. Gruppen är socioekonomiskt stark och består främst av akademiker och höginkomsttagare och de ”håller på med pengar”. Generellt brukar väljare peka ut Moderaterna som det parti som har bäst politik för landets ekonomi. Väljare som tycker denna fråga är viktig brukar ofta rösta borgerligt.

I årets undersökning kan man ändå se att det har hänt en del sedan förra valet i hur väljarsympatierna fördelar sig. Alla Allianspartierna, utom Centerpartiet, har gått bakåt. Kristdemokraterna klarar med nöd och näppe att få ihop fyra procent av rösterna. Även de nuvarande regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, backar. Miljöpartiet hamnar till och med under fyra procent och skulle inte ens komma in riksdagen om branschen fick råda. Sverigedemokraterna har å sin sida ökat.

– Visst har det skett förflyttningar, men det handlar ändå om en solid borgerlig grupp. Centerpartiets ökning i gruppen är värt att notera, det är ett parti som betonar näringslivsfrågor och det är frågor som intresserar branschen. Sverigedemokraterna har växt till sig, men inte lika mycket om man jämför med andra opinionsundersökningar som gjorts den senaste tiden, säger Magnus Hagevi.

Något som Magnus Hagevi uppmärksammar i undersökningen är att det är frågan om integration/immigration som medlemmarna pekar ut som valets viktigaste fråga. På andra plats kommer ekonomi och det gjorde den även 2014.

– Ja, frågan om integration/immigration har ökat oerhört här, men det är likadant i andra undersökningar och den här gruppen är ju en del av samhället som reagerar på stimuli på samma sätt som alla andra. Vid förra valet var det arbetsmarknad, det vill säga sysselsättning, som var den viktigaste frågan i er undersökning. Nu hamnar den först på fjärde plats, få rankar den högst. Sjukvård och utbildning är två andra frågor som hamnar längre ner, medan de i andra undersökningar ofta hamnar högt. Det kan bero på att man bara får lämna ett alternativ som svar på den här frågan.

Erika Andersson

49,9 %

Så stor andel av de FAR:s medlemmar som svarat på Balans valenkät anger att de skulle rösta på Moderaterna. En nedgång med fem procentenheter sedan förra valet.

Så gjorde vi:

Frågorna mejlades till FAR:s 5.100 medlemmar i månadsskiftet maj/juni 2018. 20 procent svarade på undersökningen. Enkätsvaren är helt anonymiserade.

Balans valenkät 2018

Viktigaste valfrågan

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%