Innehåll

Balans nr 5 2018

”Jag är ingen karriärist”

46 år gammal är Joachim Agrell delägare och ansvarig för en grupp med 20 skatterådgivare på Deloitte. På den närmast retoriska frågan om han är karriärist är svaret lite överraskande – nej.

Att han befinner sig där han gör har enligt honom själv inte att göra med att han är karriärist – han blev partner vid 35 års ålder. Det handlar främst om att han alltid velat göra saker han tar sig an så bra som möjligt utan att för den skull egentligen ha några tydliga och långsiktiga mål.

– Det har alltid varit så. Jag inser att tanken om karriärsträvan ligger nära till hands men det är inte den egentliga drivkraften. Jag tackar ofta ja till saker eftersom det är så roligt att hela tiden lära sig och vara engagerad i olika sammanhang. Många gånger handlar det om intresset och glädjen i att vara med och leda en grupp mot ett gemensamt mål.

Det är tydligt att Joachim alltid velat ha, och fått, ledarroller. Så har det varit både i privatlivet och i yrkeslivet. Men han är noga med att påpeka att han vill betrakta sig själv som ledare – inte som chef.

– Det som fick mig att nappa på erbjudandet från Deloitte var kombinationen av ledarrollen och det konkreta arbetet med indirekta skatter. Jag gillar verkligen att driva en grupp duktiga människor och samtidigt få gräva ner mig i konkreta rättsfall.

Det senare har bland annat lett till engagemang i lagstiftningsfrågor på EU-nivå.

Parallellt med yrkeslivet har han alltid ägnat sig åt lagidrott – företrädesvis bollsporter.

– Jag har nog testat de flesta sporter som innefattar bollar, förutom basket, vilket många tycker är lite konstigt med tanke på att jag är nästan två meter lång, säger han med ett skratt.

Om du hade haft ett annat jobb, vilket skulle det ha varit?

Efter en stunds tystnad kommer svaret:

– Något som har med idrott att göra. Exakt vad vet jag inte, bara att det skulle vara relaterat till någon form av lagidrott.

Mats Rimér

Karriärtips!

Gör alltid de saker du tackar ja till så bra som möjligt. Varje gång

Namn: Joachim Agrell.

Ålder: 46 år.

Yrke och byrå: Auktoriserad skatterådgivare. Partner och ansvarig för gruppen indirekta skatter på Deloitte.

Utbildning: Juristlinjen i Uppsala, examen 1997.

Familj: Gift, två barn som är tio och tolv år.

Karriär i korthet: 1998–2000 Arthur Andersen, 2000–2005 Mannheimer Swartling, 2005 – Deloitte.

Så laddar jag batterierna: Hittar energin i löpning och i umgänget med barn och familj.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%