Innehåll

Balans nr 5 2018

Viktigast av allt – medarbetarna

Ett ungt gäng med höga ambitioner mitt i en av Sveriges hetaste forskningsbyar. Så kan Mazars kontor i Ideon Science Park i Lund beskrivas.

Det är tidig sommar när Balans besöker Mazars kontor på fjärde våningen i Betahuset i Ideon Science Park i Lund. De näraliggande byggnaderna i ljusgrå betong har namn som Alfa, Delta och Gamma. En bit bort tornar den senast uppförda byggnaden på området upp sig, Ideon Gateway som stod klar 2013 och med sina 74 meter är Lunds högsta byggnad. Kontorschefen Helene Sjöström tar emot i receptionen och efter en stund sluter även Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg upp.

– Här händer jättemycket och det känns viktigt att vara på Ideon. Lund är ju en kunskapsstad och här ser vi många avknoppningar från universitetet och tekniska högskolan. Särskilt roligt är det att vara här med ett ungt gäng som verkligen vill växa, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Kontoret startades i december 2016 och nu efter ett och ett halvt år har det mesta fallit på plats.

– Det första året var tufft och vi jobbade väldigt mycket, säger Helene Sjöström.

Helene Sjöström kommer från Mazars kontor Lund City och det var hon som tillsammans med fyra revisorskollegor startade Ideon-kontoret. Då var de totalt sju medarbetare och nu har antalet i det närmaste fördubblats. Och planen är att bli fler.

Ideon-kontoret utmärker sig inte bara genom den särpräglade omgivningen. Genomsnittsåldern är dessutom väldigt låg, även i kontorsledningen, och ingen av de kvalificerade revisorerna är ännu fullvärdig delägare i Mazars. Tre av dem är Local Partner, vilket är ett första steg mot att bli fullvärdig delägare och innebär att de är med på delägarmöten och får tycka till, men har ingen rösträtt och inget ekonomiskt innehav.

– Vi är fyra kvalificerade revisorer som driver kontoret och vi är förhållandevis unga, vilket genomsyrar kontoret. Den äldsta av oss är nu 42 och vi andra 40 och 39, säger Helene Sjöström.

En annan sak som utmärker kontoret är synen på ledarskap. Det handlar om en generös inställning och att skapa en kultur där alla känner sid delaktiga. Här är det inte ”mina och dina kunder”, utan tanken är att dela med sig och uppnå resultat tillsammans. Ingen ska sitta och hålla på kunder utan nya uppdrag ska ”tryckas ner” till yngre medarbetare.

Idén om en generös arbetskultur föddes när Helene Sjöström som ung medarbetare var personalrepresentant i Mazars styrelse.

– Många hade sin kundstock och satt och höll på uppdragen. Och så är ju branschen om man generaliserar lite. Vi vill skapa en miljö där alla känner sig delaktiga och det tror jag är nyckeln till att vi vuxit så mycket som vi gjort.

Bland uppdragen finns allt från mindre redovisningsuppdrag till större revisionsuppdrag. Det är en hel del kunskapsföretag och fastighetsbolag, men även tillverkningsbolag och handel. Tre bolag är noterade.

– Här finns hela bredden, man får jobba med både stort och smått, säger Helene Sjöström.

Ambitionen är att skapa en ännu starkare ställning bland företagen på Ideon. Och den bästa vägen till nya kunder går via befintliga kunder.

– Lund är trots allt en liten stad. Man känner varandra, och är man nöjd med oss så berättar man det, säger Helene Sjöström.

Marianne Sandén Ljungberg instämmer.

– Vi är visserligen en lite mindre byrå, men vi är internationella och har alla kompetenser man behöver inom utvecklingsbolagen, säger hon.

En del av framgångsfaktorn är att bejaka att människor har olika preferenser i valet mellan arbete och fritid och att förhållandet kan förändras över tid.

– Jag är van att jobba mycket, men alla är olika och många vill inte ha det så. Åtta till fem är också ok, säger Helene Sjöström.

Men vissa arbetstoppar är oundvikliga, så visst kan det bli helgarbete i perioder.

– Om vi behöver jobba en helg så kanske vi beställer upp lite mat och gör det till något trevligt. Alla ska känna sig delaktiga och då är det bra att ”svettas tillsammans”, säger Helene Sjöström.

– Blir det för tråkigt kan vi alltid bryta av med lite rundpingis.

Pernilla Halling

Kontoret i siffror

Grundades år: 2016

Antal årsarbetare: 13

Ideon

  1. Ideon Science Park är Sveriges första forskningsby och hyser runt 900 företag med 4.000 anställda inom framför allt IT, cleantech och life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård).
  2. Ideon ligger i nordöstra Lund i omedelbar anslutning till Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan.

Tre tips

1 Var generös. Hos Mazars Ideon-kontor finns inte ”dina” och ”mina” kunder. Resultat når man tillsammans.

2 Studentmässor. En viktig arena för att hitta nya medarbetare.

3 Rundpingis. Glöm inte att ha kul tillsammans. Gör avbrott i arbetet och ”svettas tillsammans”.

Så löser vi ekvationen

Kunderna

Fastighetsbolag, advokatbyråer, konsulter, utvecklingsbolag. Allt från större aktiebolag till små enskilda firmor. Tre bolag är noterade. Ambitionen är att skapa en ännu starkare ställning bland företagen på Ideon.

Arbetsfilosofin

En generös kultur där man delar med sig av uppdrag och kontakter. Alla ska känna sig delaktiga och hela byrån belönas när de uppställda målen nås.

Samarbete

Personal lånas ut och in från övriga kontor runtom i Sverige vid behov. Mazars två Lunda–kontor har gemensamma kundevenemang. Till exempel att en skattekonsult berättar om viktiga nyheter. Då bjuds alla kunder i Lund in. Ibland hålls gemensamma evenemang med övriga kontor i Skåne, avstånden är ju inte så stora.

Affärerna

Ambitionen är att skapa en ännu starkare ställning bland företagen på Ideon. I dag är kunderna kunskapsföretag och fastighetsbolag, men även tillverkningsbolag och handel.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%