Innehåll

Balans nr 6 2018

Skattefrågorna efter valet är opolitiska

Sverige måste ha ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem. FAR:s medlemmars kunder måste ha samma, eller bättre, förutsättningar än företag i andra länder. Oavsett regering finns ett antal frågor som måste adresseras i den första budgeten efter valet.

  1. En generös och väl fungerande beskattning av personaloptioner. Förebilder finns i Holland, UK och USA. Efter många års utredande är Sverige tillbaka på gå.
  2. Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och slopad värnskatt. Kvalificerad arbetskraft beskattas hårdare i Sverige än i konkurrentländer.
  3. Fortsatt sänkt bolagsskatt. Sverige är average efter senaste sänkningen. Inte räcker väl det för att få investeringar?
  4. Höjt avdrag för FoU – aktiviteter. I dag finns ett tak som gör att avdraget främst riktar sig till mindre företag. Inte ens om vi slopar det kommer vi i kapp omvärlden, men det är en början.
  5. Förbättrad expertskatt. Dessa regler måste göras mer generösa om vi ska få hit utländsk kompetens. Danmark är förebild!
  6. Återkom inte med förslagen om exitskatt och försämrade 3:12-regler.

Men detta räcker inte. Under mandatperioden måste arbetet med en ny skattereform på påbörjas. Ledstjärnorna? Internationell konkurrenskraft, hållbarhet, enkelhet och tillämpbarhet. Finansiera med skatt på konsumtion, miljö och avgifter. Börjar vi i de ändarna så blir det mer att fördela över tid.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%