Innehåll

Balans nr 7 2018

Begränsa uppgiftsskyldighet för skatterådgivare

Sverige är på väg att införa en skyldighet för skatterådgivare att anmäla skatteupplägg till Skatteverket. Skyldigheten ska omfatta skattejurister, revisorer, bolag och privatpersoner. Frågan utreds just nu på finansdepartementet. I botten finns ett tvingande direktiv från EU. Senast 1 januari 2020 ska medlemsländerna ha infört regler om så kallade disclosure rules. Syftet är att skatteverken i Europa ska kunna vara snabbare på bollen när det gäller att arbeta mot olika former av aggressiv skatteplanering. I flera länder finns redan motsvarande regler.

Frågan är hur omfattande en svensk lagstiftning ska vara? FAR är representerat i utredningen genom sin nyss avgångne ordförande Magnus Larsson, skattepartner på Deloitte.

FAR:s allmänna utgångspunkt är att skatt numera är en del av företagens hållbarhetsarbete. Vidare måste regler vara tydliga så att rådgivare och företag vet vad som gäller. I det senare synes utmaningen ligga. Vad är ett skatteupplägg? Vad är aggressiv skatteplanering? EU-direktivet talar om gränsöverskridande transaktioner. I Sverige diskuteras även interna transaktioner. Hur stort är behovet i dag? Med en omfattande reglering finns risk att vartenda memo som skrivs ska gå med cc till verket. Bördan blir betungande och tilliten mellan rådgivare och kund riskerar att gå förlorad. Utredningsförslaget kan, så som de svenska direktiven är skrivna, bli en rysare!

Sverige bör inte gå längre än EU-direktivet kräver. Endast gränsöverskridande transaktioner bör omfattas. Inte heller behöver vi uppfinna alla hjulen. Avvakta så länge som möjligt och se hur andra länder reglerar och drar gränser. Gör ingen overkill och ta sedan ett genomsnitt av andra länders regler!

En sådan hållning blir även internationellt hållbar.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%