Innehåll

Balans nr 7 2018

Karin Apelman

Mina tre första månader som FAR:s generalsekreterare har gått i en rasande fart. Det har varit en intensiv och rolig period och jag har lärt mig massor om FAR och branschen.

Bland annat har jag besökt medlemmar och byråer i olika delar av landet, träffat FAR-aktiva, varit i Bryssel och diskuterat digitalisering samt deltagit i internationella forum som Accountancy Europe och Nordiska Revisorssamfundet, NRF. Sammantaget har jag en mycket positiv bild av branschen och framtiden. Så mycket energi och så många engagerade och kompetenta människor!

Men det finns förstås utmaningar att ta tag i. I min programförklaring som jag presenterade i samband med FAR:s årsstämma i slutet av september har jag åtta prioriterade områden. De handlar bland annat om att anpassa och vässa FAR:s medlemserbjudande för alla våra yrkeskategorier, synliggöra digitaliseringens möjligheter för branschen och att vara en aktiv part i olika internationella forum för att kunna påverka och driva våra viktiga frågor. Omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle är så klart också ett prioriterat område där jag ser stora möjligheter för branschen. Med vår samlade kompetens har vi en unik möjlighet att göra skillnad.

Att utveckla en verksamhet är lite som ett pussel. En mängd bitar ska läggas på rätt plats för att bilda en helhet. Och vissa förändringar sker snabbt, medan andra delar kräver mer tid. Men resan pågår. Och alla är välkomna med på tåget.

Och bland allt spännande jag har fått vara med om så har jag också haft äran att få dela ut två priser – Sveriges bästa årsredovisning och Årets framtidsbyrå. Två priser jag är väldigt stolt över att vi som branschorganisation delar ut varje år.

På Karins agenda:

  1. IFAC:s Världskongress i Sydney (IFAC = International Federation of Accountants)
  2. Träffa medarbetare på baks & co i Tranås
  3. Möte om lärandemålen med akademin och branschen
  4. Möten med FAR-aktiva

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%