Innehåll

Balans nr 7 2018

Arbetsplatsen: Så ser det ut i branschen

Vi frågade sex byråer hur deras arbetsplatser ser ut: Vilken typ av kontor har er byrå? Har alla kontor samma lösning eller kan det se olika ut lokalt?

EY:

Aktivitetsbaserat kontor i Stockholm med så kallad free seating. Lokalt sker denna övergång till aktivitetsbaserat när kontoret flyttar till ny adress eller gör en ombyggnation.

PwC:

Generellt arbetar vi med övervägande öppna lösningar. Dock har vi kontor över hela landet och det skiljer sig ibland mellan olika kontor och inom ett och samma kontor vilken typ av lösning vi har.

KPMG:

Våra största kontor i Stockholm har en aktivitetsbaserad kontorslösning. Lokalkontoren har en blandning av cellkontor och landskap.

Deloitte:

Alla våra kontor är, i den omfattning det är möjligt, klient- och aktivitetsbaserade. De största kontoren: Stockholm, Göteborg och Malmö, är helt aktivitetsbaserade. Övriga kontor ser vi över när vi till exempel flyttar, bygger nytt eller bygger om, det har vi till exempel gjort senast i Kalmar.

Mazars:

Det ser olika ut på de olika kontoren i landet, vi har kontor av alla sorter men de flesta har en mix med cellkontor och kontorslandskap. Kontoret i Stockholm har nyligen flyttat och då övergått till aktivitetsbaserat kontor.

BDO:

Vi har över tjugo kontor från Malmö i söder till norr i Umeå så det ser lite olika ut. I och med vårt kundcentrerade sätt att arbeta vill vi gärna sitta på ett sätt som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan medarbetare, avdelningar och kunder.

Kontorstyper

Cellkontor

Kontor där medarbetarna har ett eget rum.

Kontorslandskap

Kontor där medarbetarna har en fast plats i ett större rum.

Flexkontor

Kontor där medarbetarna inte har fasta arbetsplatser.

Aktivitetsbaserat kontor

Som ett flexkontor, men med zoner som är inredda för olika typer av aktiviteter.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%