Innehåll

Balans nr 7 2018

Nöjda kunder ger fler kunder

På Revisionsbyrån i Kristianstad är det kombinationen stort ansvar och mycket frihet som gäller. Och i stället för budget har man löpande resultatavstämning – för att kunna fatta snabba beslut och styra byrån åt rätt håll.

Revisionsbyrån ligger endast ett stenkast från järnvägsstationen i Kristianstad. Och det är tur, för just denna höstdag när Balans besöker byrån hänger regnet i luften. Väl inne i lokalerna är det varmt och ombonat. Svarta väggar i kombination med vita och orangea inredningsdetaljer ger ett modernt anslag. Här har Revisionsbyrån funnits sedan starten 1 september 2014. I lokalerna syns ännu spår av fyraårsfirandet.

Det var när Johan Törnquist började närma sig femtio år som funderingarna på att starta eget kom. Han hade varit auktoriserad revisor sedan 1995 och arbetat en längre tid inom Ernst & Young.

– Det var en tröskel som skulle passeras. Men när jag väl hade bestämt mig gick uppstarten ganska enkelt, säger Johan Törnquist.

Han berättar om den första tiden. Om hur han trots en lång karriär inom yrket tyckte att det kändes lite overkligt när de första betalningarna kom.

– Det var en stark känsla, att det faktiskt funkar. På riktigt!

I dag har Revisionsbyrån totalt fem medarbetare, en auktoriserad revisor, en auktoriserad redovisningskonsult, två revisorsassistenter och en redovisningskonsult. Om kundtillströmningen fortsätter kommer det att behövas fler medarbetare.

– Vi har hyrt in personal tillfälligt och vi kommer att ta in en praktikant. Men fortsätter det så här måste vi bli fler. I första hand är det inom redovisning vi behöver förstärkning, säger Johan Törnquist.

Det senaste året har bolagets omsättning och resultat ökat tack vare god kundtillströmning, effektivare arbete och att en del onödiga kostnader tagits bort.

Ordet debiteringsgrad är välkänt i branschen, men inget man pratar om på Revisionsbyrån.

– Alla har haft beläggning hela tiden och den nödvändiga interna administrationen får ta den tid som krävs.

Och i stället för att upprätta en egen budget följs resultaten upp löpande.

– Det gör att vi kan anpassa oss och snabbt fatta beslut och styra verksamheten dit vi vill, säger Johan Törnquist.

Typkunderna är företag med fem till femton anställda inom branscher som åkeri, fastighet, tillverkning, handelsföretag, konsulter och bostadsrättsföreningar. Tjänsterna varierar, men flertalet kunder är familjeföretag som behöver hjälp med bokslut, deklaration, årsredovisning och revision.

– Vi har även ganska många kunder, som behöver hjälp med den löpande redovisningen och det blir fler och fler som efterfrågar det.

Nästan alla kunder följde med när Johan Törnquist startade Revisionsbyrån. Men det har också skett en stor tillströmning, trots att det inte har gjorts någon aktiv marknadsföring.

– Många dörrar öppnades. Företag som ville arbeta med en mindre byrå, eller som kanske bara inte hade ”vågat” ta kontakt innan, hörde plötsligt av sig.

Samarbeten med redovisningsbyråer och jurister inom skatt och bolagsrätt har också lett till nya kunder.

– Levererar man god kvalité och bra service ger det nöjda kunder. Det leder ofta till nya kunder som ger ökad lönsamhet och utrymme för satsningar och god intern arbetsmiljö. Det gäller helt enkelt att kombinera god service till kunderna med att uppfylla kvalitetskraven, säger Johan Törnquist.

Och när det gäller kvalitet har Revisionsbyrån fått svart på vitt att de håller måttet . I FAR:s kvalitetskontroll 2016 hade kontrollanterna inget att anmärka på.

– Vi är mycket stolta över de fina omdömen vi fick, både på byrånivå och individnivå. Våra auktoriserade medarbetare klarade kvalitetskontrollen med högsta betyg, säger Johan Törnquist.

Varje medarbetare har ett stort ansvar, men i gengäld stor frihet.

– Jag är visserligen ledare, men vi är väldigt informella. En del av oss är har längre erfarenhet och planerar uppdragen, men i det dagliga arbetet jobbar vi som ett team, säger Johan Törnquist.

En av de mer erfarna medarbetarna är Eva Sjölin-Denckert som är auktoriserad redovisningskonsult. Hon kom till byrån 2015.

– En av de stora fördelarna är att det är korta beslutsvägar här. I början var jag lite orolig över att jag inte skulle ha så många kollegor, men vi är en liten grupp som känner varandra väl och har roligt ihop. Dessutom blir det mycket kundkontakter, som är stimulerande. Jag trivs jättebra, säger Eva Sjölin-Denckert.

Pernilla Halling

Byrån i siffror

Grundades år: 2014 av Johan Törnquist

Antal årsarbetare: 5

Omsättning 2016/2017: 7.145.000 kr

Digitalisering

”Vi försöker ligga i framkant och hänga med i det som händer i branschen och samtidigt lyssna på kundens behov. Utifrån det anpassar vi våra tjänster.”

Tre tips för en snabbfotad och flexibel byrå

1 Löpande uppföljning. Löpande resultatuppföljning i stället för en egen budget ger mer flexibel och anpassningsbar styrning.

2 Flexibel. Flexibla arbetstider. Med generellt längre dagar under våren och kortare dagar under hösten.

3 Inget debiteringssnack. Inget snack om debiteringsgrad. Alla har full beläggning och den interna administrationen får ta den tid den behöver.

Så löser vi ekvationen

Affärerna

Revisionsbyrån upprättar ingen egen budget. I stället har vi löpande resultatuppföljning vilket gör att vi kan fatta snabba beslut för att styra verksamheten dit vi vill. Ordet debiteringsgrad har inte nämnts på byrån sedan starten. Alla har haft beläggning hela tiden och den nödvändiga interna administrationen får ta den tid den behöver.

Medarbetarna

Vi har flexibla arbetstider. Normaltiden är sju timmar per dag under hösten och nio timmar under våren, men kan anpassas efter behov.

Kunderna

Kunderna finns främst i norra Skåne. Det är små och medelstora företag inom tillverkningsindustri, handel, konsult, åkerinäring, fastighetsförvaltning och en hel del bostadsrättsföreningar.

Tjänster

Tjänsterna varierar, men typkunden är ett litet familjeföretag, som behöver hjälp med bokslut, deklaration, årsredovisning och revision. Och alltmer kunder som behöver hjälp med löpande redovisning. Vi utgår vi i grunden ifrån vår tidredovisning. Vi säljer tid och kunskap – men många uppdrag har i princip fast pris, där de utförda tjänsterna ser likadana ut över tiden. Extra konsultationer utförs till löpande pris för kunden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%