Innehåll

Balans nr 8 2018

ARK-titelns status ligger i storbyråernas händer

Auktorisationen är ett mål för de unga i branschen. Men efterfrågan bland kunderna är svag.

Hur upplever redovisningskonsulter auktorisationen? Det undersöker Henrik Lundquist och Markus Sjöfors i sin masteruppsats Becoming Professionalised – Accountant Stories of Professionalisation vid Stockholms universitet.

Big 7-byråerna kan spela en viktig roll för att synliggöra värdet av auktorisationen, menar författarna.

– På vissa Big-7 redovisningsbyråer är man tvungen att vara auktoriserad för att nå en senior roll. Och då får auktorisationen ett extremt tydligt värde. Det var det vi såg när vi jämförde mindre och större byråer. På de mindre byråerna var det Srf- eller FAR-medlemskapet som gav det största värdet, eftersom man fick tillgång till professionellt nätverk och möjlighet att vidareutbilda sig, säger Henrik Lundquist.

Genom att göra auktorisationen till en nödvändig och självklar del av karriärstegen skulle därmed de stora byråerna kunna bidra till att synliggöra auktorisationen i samhället.

– Det i sin tur kan leda till en ökad vilja bland de små och medelstora byråerna att få sina medarbetare auktoriserade och göra auktorisationen till en ännu tydligare kvalitetsstämpel som gör det till en självklarhet bland kunderna att anlita en auktoriserad redovisningskonsult, säger Markus Sjöfors.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%