Innehåll

Balans nr 8 2018

Finansiering av cirkulära affärsmodeller hett

Hur får man finansiell snurr på cirkulär ekonomi? Det är en fråga som blir allt mer aktuell.

Hört talas om cirkulär ekonomi? Om inte, lägg termen på minnet. En cirkulär affärsmodell bygger på produkter som bidrar till hållbar och långsiktig resursanvändning genom ett högt värdebevarande. Affärsidén kan vara att hyra ut en produkt. Eller ta tillbaka, renovera den och sälja igen. Alltså, tvärtemot en linjär affärsmodell.

Susanne Olofsson och Ann-Charlotte Mellquist är involverade i ett forskningsprojekt om eventuella aspekter och svårigheter med finansiering i en övergång till mera cirkulära affärsmodeller. Projektet drivs av Research Institutes of Sweden (RISE) och finansieras av Vinnova.

I sin forskning har duon identifierat flera hinder kring de cirkulära affärsmodellerna; designsvårigheter, mätproblem, datadelning – och finansiering. Är det här rent av en redovisningsfråga?, undrar Susanne Olofsson.

– Frågorna handlar om företagen som ska låna pengar och hur de ska kunna lämna säkerhet utifrån det som finns i balansräkningen. Det handlar vidare om en värderingsfråga. Och om lagret. Eftersom man jobbar med en uthyrningsaffär, hur ska man se på lagret där varan ligger en längre tid eftersom den hyrs ut? Vi är nyfikna på värdet. Och på hur man ser på redovisningen, säger hon.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%