Innehåll

Balans nr 8 2018

Karin Apelman

Jag har just kommit hem från World Congress of Accountants i Sydney, där jag deltog tillsammans med FAR:s ordförande Johan Rippe. Det var fyra dagar fyllda med spännande samtal, nya kontakter och intryck. Totalt deltog runt 6.000 deltagare från 130 olika länder. En mäktig upplevelse!

Något som blev särskilt tydligt under kongressen är hur global vår bransch är med så många likheter världen över. Alla jag pratade med hade samma frågor på bordet. En fråga är ju så klart digitaliseringen, som i första hand innebär möjligheter, men även risker. När enklare uppgifter automatiseras kan ju revisorer och redovisningskonsulter ägna mer tid åt kvalificerade uppgifter. Samtidigt måste vi fortsatt hitta sätt att hantera cyberattacker och dataintrång.

Hållbarhet var också på agendan. I ett samtal med Tai A. Oshisanya, CFO på oljebolaget Total i Nigeria och tidigare revisor på Deloitte, fick jag ett konkret exempel. De hade haft problem med sabotage och stölder av olja, något som skapade miljöproblem när oljan sedan raffinerades i naturen. Men genom samarbete med lokalbefolkningen lyckades de till slut skydda pipelinen.

En annan sak som blev tydlig under kongressen är att de allra flesta företag i världen är mindre företag. Så även om de stora bolagen får störst uppmärksamhet i det dagliga nyhetsflödet, är det viktigt att vi som bransch arbetar för att även ha regelverk och standarder som är anpassade för just mindre företag.

Diskussionen som förs nu, i framför allt Storbritannien, om revisionsbyråer ska ägna sig åt rådgivning är också viktig. Jag menar att det är absolut nödvändigt att så kallade multidisciplinary firms tillåts göra det. Det säkrar kvaliteten i revisionen och är effektivt för näringsliv och samhälle.

När jag steg på planet hem var jag fylld av intryck och idéer. Nästa världskongress är i Mumbai om fyra år. Då hoppas jag att fler svenskar deltar i diskussionerna!

På Karins agenda:

  1. Revisorsinspektionens myndighetsdag
  2. Danska FSR:s kansli besöker FAR
  3. Delta i Grant Thorntons partnermöte
  4. Diskutera företagande med Svenskt Näringsliv
  5. Redovisningsdagen som firar 20 år

Karin Apelman är generalsekreterare i FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%