Innehåll

Balans nr 8 2018

Toppbetyg för Balans

Balans är väldigt uppskattad av FAR:s medlemmar. Mest intressanta är de yrkesrelaterade artiklarna. Det visar en läsarundersökning som genomfördes i oktober 2018.

93 procent av FAR:s medlemmar anser att Balans är en ”bra tidning” eller ”mycket bra tidning” och närmare 80 procent läser hälften eller fler av alla nummer. Knappt hälften av medlemmarna läser samtliga nummer. På frågan om Balans upplevs som ”trovärdig” svarar 96 procent av medlemmarna att de instämmer. Runt 90 procent ger Balans omdömena ”aktuell”, ”saklig” och ”informativ”. 78 procent anger att Balans är ”värdefull för mig”.

– Att så många FAR-medlemmar anser att Balans är värdefull och läser tidningen regelbundet är glädjande för oss på redaktionen. Och att närmare hundra procent ger omdömet trovärdig är ett mycket fint betyg som väldigt få tidningar får, säger Balans chefredaktör Pernilla Halling.

Balans är FAR:s tidning för fri och obunden debatt i aktuella branschfrågor. En klar majoritet av FAR:s medlemmar, 74 procent, anser att det är viktigt att tidningen är fortsatt obunden och kan lyfta åsikter som inte delas av FAR.

– Det är en trovärdighetsfråga. Läsaren ska inte känna minsta tvivel om att Balans kan ta upp och belysa olika aspekter och åsikter även i de fall där FAR har en motsatt åsikt.

Mats Rimér

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%