Innehåll

Balans nr 8 2018

Riskkapitalets intåg i branschen

Håller kartan på att ritas om?

Branschen skakades om när PwC, KPMG och LRF Konsult sålde sina rådgivningsverksamheter till riskkapitalbolag. Är utvecklingen ett tecken på en omvälvande förändring av branschen?

Tidigt i våras gjorde Aspia entré på marknaden – ett nytt företag inom redovisning och lönehantering och rådgivning. Företaget bildades genom att IK Investment Partners först köpte Business Service av PwC och senare KPMG:s verksamhet inom redovisning och löneadministration. Dessutom förvärvade Aspia även den nordiska lönespecialisten DLN Payroll Services och har nu totalt 1.450 anställda. Under våren meddelades dessutom att LRF Konsult fick en ny majoritetsägare i riskkapitalisten Altor. Är utvecklingen ett tecken på en omvälvande förändring av branschen?

Att sia om framtiden är som bekant svårt, och kanske särskilt nu när digitalisering, automatisering och AI vänder upp och ner på gamla invanda begrepp och roller såväl som i branschen som i samhället. Men Balans bad ändå vd:arna för Big 7 att göra ett försök att spana framåt. Marianne Sandén Ljungberg, Mazars, Anna Johnson, Grant Thornton, och Malin Nilsson, BDO, tog sig an utmaningen.

Varför sker detta just nu, att byråer säljer sin redovisningsverksamhet?

– Det handlar delvis om de stora och snabba förändringar, med digitalisering och teknikutveckling, som vi ser i vår bransch och i näringslivet vilket gör att alla inom branschen måste fokusera och en del aktörer väljer då bort redovisning. De renodlar sin verksamhet, såväl i termer av tjänstepalett som vilka kärnkunderna är. På BDO har vi valt att fokusera på ett kundsegment som vi ser efterfrågar en fullservicebyrå, säger Malin Nilsson, vd, BDO.

Anna Johnson, vd, Grant Thornton, är inne på samma linje.

– Det handlar dels om digitalisering och ny molnteknik som möjliggör effektivisering av vissa tjänster och dels om ett behov av att fokusera på kärnaffären och det prioriterade kundsegmentet mer än vanligt just på grund av det höga förändringstrycket inom vår bransch.

Marianne Sandén Ljungberg, vd, Mazars

– Det är svårt att säga varför det händer just nu. Men samtidigt har många små redovisningsbyråer sålts den senaste tiden, vi har också köpt. Teknikutveckling kräver stora resurser och då kan de stora bolagen gå före allt när allt mer blir digitalt och automatiserat. Det finns små byråer som lyckas ändå, medan vissa andra har det svårt och jobbigt.

Kan vi vänta oss fler liknande affärer i en nära framtid?

– Mycket väl, men det vet vi inte. Det enda vi kan säga är att det är svårt att sia om framtiden, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Malin Nilsson:

– Jag tror att konsolideringen på marknaden kommer att fortsätta. Mindre aktörer kan ha svårt att möta kundernas krav på digitalisering och fler större aktörer kommer att välja att fokusera på andra områden eller segment.

Anna Johnson:

– Det finns mycket som talar för ökad aktivitet i branschen. Vår bedömning är att det finns både nationella och internationella aktörer i dag som är intresserade av att göra något liknande som i Aspia-exemplet.

Hur kommer branschen att se ut om fem eller tio år?

– Branschen kommer att vara än mer fokuserad på kundupplevelsen och många delar av affären får stöd av digitala processer och verktyg. Men om vi tittar på övriga samhället och på branscher som gjort en liknande resa så kommer de avgörande faktorerna fortfarande vara den personliga relationen, hög kvalitet och det upplevda kundvärdet. Tekniken kommer att vara hygien, det är i det personliga mötet, omsorgen och relationen som du kan sticka ut. I det sammanhanget blir också vi som företag viktigare som avsändare; hållbarhets- och värderingsfrågor kommer att bli allt viktigare, säger Anna Johnson.

Marianne Sandén Ljungberg:

– Det är jättesvårt att överblicka, men jag tror att revisionsbranschens förändring kommer att innebära andra utbildningskrav. Vi kommer att behöva många fler kompetenser, inte bara ekonomer, utan till exempel mycket folk inom IT. Det finns även många säkerhetsfrågor att ta ställning till, tidigare fanns allt i en pärm. Nu är det digitalt, och var finns det? Och vem har ansvaret? Sådana frågor måste man lösa.

Malin Nilsson:

– Framtiden känns spännande. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och inslaget av AI ökar. Standardiserade arbetsuppgifter kommer inte längre att utföras av människor som i stället kommer att ha en mer strategisk och rådgivande roll.

Om fem till tio år har vi förstås kommit längre och vet hur vi kan nyttja AI på bästa sätt.

Innebär den här utvecklingen något positivt för branschen?

– Ja, men än viktigare är att det blir en positiv utveckling för våra kunder. Att marknaden konsolideras leder förmodligen till en snabbare teknikutveckling som innebär tidseffektivisering och mer tid för rådgivning och det kommer våra kunder till godo och ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas. En annan positiv effekt är att ökad teknikanvändning rätt hanterad kan leda till att vi sparar resurser och där igenom får ett mer hållbart samhälle säger Malin Nilsson.

– De stora företagen kan gå före och leda utvecklingen, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Anna Johnson

– Vår bransch är fragmenterad och vissa delar av affären är ineffektiv. Att nya aktörer hjälper branschen att få en högre förändringstakt är därför positivt. Konkurrens är också bra för kunden om både kvalitet och erbjudande förbättras och utvecklas. Det blir också ännu tydligare hur avgörande tillgång till och insikter från kunddata är för att skapa bättre erbjudanden

Kan det finnas negativa konsekvenser med utvecklingen?

Anna Johnson:

– Jag har svårt att se att det är negativt med utveckling. Men all förändring bär med sig en viss mängd osäkerhet – effekterna av förändringarna börjar vi ju först se efter en tid och det kan bli rörigt innan nya erbjudanden och positioner hinner sätta sig.

– Går branschens teknikutveckling före kundbehov kan det leda till en negativ utveckling då vi verkar inom en förtroendebransch. Teknik som tas fram behöver vara användarvänlig, öka kvaliteten och skapa mervärde. För branschen kräver utvecklingen inom redovisning resurser i anpassning av organisation, kompetenser och förändringsledning och det är delar som ofta underskattas, säger Malin Nilsson.

– Det är inte positivt om det skulle innebära enorma jättar, det är inte bra om det blir Big 4. Det är alltid bra med konkurrens. Vi ser en kolossal digital utveckling. Och det kan bli svårt som medarbetare att finna sin nya roll i detta. Allteftersom det blir mer automatiserat så blir man allt mer av en rådgivare. Tycker man om att snacka med kunder så är det ju bra, men det finns ju de som valt bort den delen och då kan det vara svårt att ställa om, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Erika Andersson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%