Innehåll

Balans nr 8 2018

Närvaro betyder allt

Tar din kund mer tid och energi än vad som är rimligt? Våga då säga hej då. Hos Adsum är målet att vara närvarande, men om kemin inte stämmer är det helt okej att ”göra slut” med sin kund.

För tio år sedan satte Marita Lyckstedt och Jihmmy Ingvarsson bollen i rullning och startade eget. De lämnade storbyrån för att kunna fokusera mer på de mindre och medelstora företagen. En av drivkrafterna var att vara mer närvarande i mötet med kunderna. Därav byråns namn, Adsum.

– Det är latin och betyder att vara närvarande och hjälpa till, säger Marita Lyckstedt.

Adsum finns på tre platser i Mälardalen. Västerås, Eskilstuna och Enköping. Under de tio åren som byrån funnits har den vuxit från noll till 29 anställda. Med huvudägarna Marita Lyckstedt och Jihmmy Ingvarsson blir det 14 revisorer, 14 redovisningskonsulter samt en administratör.

– Vi har valt att inte ha några specialister, exempelvis skattejurister, utan när vi behöver den kompetensen har vi tillgång till såväl vårt nätverk inom Baker Tilly som lokala specialister, förklarar Marita Lyckstedt.

Det är fyra år sedan som Adsum gick med i nätverket och ett motiv var de så kallade inventeringsreglerna, alltså kravet att finnas på plats vid en inventering. Adsum har kunder i södra delen av Sverige så väl som i norra, och till slut blev det omöjligt för revisorerna att kunna vara på plats.

– Nu kan vi ta hjälp av våra kollegor bland annat vid inventeringar. Att valet föll på just Baker Tilly berodde också på att de inte hade något krav att nätverkets namn ska finnas i företagsnamnet, något som var viktigt för oss, säger Marita Lyckstedt.

När hon och Jihmmy Ingvarsson tog steget och startade eget var det mitt i lågkonjunkturen och de båda hade ingen aning om hur många kunder de skulle få med sig. Det visade sig att de fick med sig så gott som alla sina kunder, samt några till och utvecklingskurvan har sedan fortsatt att peka uppåt.

Tanken var från början att revision skulle vara huvudverksamheten och redovisningstjänsterna erbjudas som komplement, men i dagsläget är redovisningssidan lika stor som revisionsbiten. Hos kunderna återfinns främst mindre och medelstora ägarledda företag.

– Vi slänger inte ut några kunder men håller på att strukturera upp mot att på sikt fokusera på de associationsformer vi är duktigast på, berättar Marita Lyckstedt.

Vad Adsum däremot har varit noga med under alla åren är att säga nej till kunder som de känner inte stämmer in på byrån. Exempelvis tar man inga nya kunder som man inte har träffat, men man har också sagt hej då till kunder där det inte har fungerat.

– Det är oerhört viktigt att man vågar göra det och man ska inte vara rädd för det. Mitt bästa råd är att våga vara ärlig och tydlig mot kunden, man får inte vara mesig. Många gånger visar det sig att kunden nästan tycker att det har varit skönt då denne gått i liknande tankar, säger Marita Lyckstedt.

Framför allt kan det handla om att en kund tar mer tid än vad som är rimligt, att kunden inte har ordning på sina papper eller att underlag till årsbokslut ständigt kommer in försent.

– Jag ska faktiskt ”göra slut” med en kund som vi har haft i femton år och som nu får hitta en annan lösning. Det är viktigt att ha en dialog med kunden och förklara vad som inte fungerar, i det här fallet kan jag referera till att jag tidigare år har tagit upp vissa problem. Om man inte vill ha en kund kvar är det bättre att säga hej då, annars tar det bara onödig energi, säger hon.

Adsum har vuxit stadigt under åren, och Marita Lyckstedt tror att förklaringen finns i byråns ledord: Enkelhet, Personlighet och Engagemang.

– Jag tror att kunderna uppskattar att vi är enkla i vår kommunikation, att vi behandlar kunderna personligt och att vi är engagerade i deras företag och de möjligheter och utmaningar de står inför, säger Marita Lyckstedt.

Charlotta Marténg

Byrån i siffror

Grundades år: 2008

Antal kontor: 3 (Västerås, Eskilstuna, Enköping)

Antal anställda: 29

Omsättning 2017/2018: 25 MSEK

Tre tips för en bra kundrelation

1 Var på plats. Att utföra så mycket av arbetet som möjligt ute hos kund.

2 Överraska. Att höra av sig oväntat! Ringa eller titta in om man har vägarna förbi.

3 Återkoppla. Att ALLTID återkoppla när kunden hört av sig – bygger förtroende.

Milstolpar Adsum

2008

Byrån grundas, mitt i lågkonjunkturen, av Marita Lyckstedt och Jihmmy Ingvarsson.

2009

Redan på våren har Adsum sex anställda. En delägare tillkommer, Susanne Willander, och då öppnar även Eskilstunakontoret.

2014

Adsum tar klivet in i Baker Tilly-nätverket. På så sätt får byrån tillgång till fler specialister.

2015

Adsum öppnar kontor i Enköping.

2016

Ägarkretsen utökas med Johan Gustafsson.

2018

Adsum firar tioårsjubileum!

Tre kontor – en känsla

  1. En kontorschef på varje ställe
  2. Se till att alla medarbetare träffas tre-fyra gånger per halvår.
  3. Gemensamma aw-aktiviteter, som att göra julgodis tillsammans eller köra ett skidlopp.

– Varje år träffas vi dessutom hemma hos mig och äter jullunch, det har blivit en väldigt trevlig tradition, säger Marita Lyckstedt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%