Innehåll

Balans nr 1 2019

Svårt att få jobb utan kontaktnät

En stor del av alla som kommer till Sverige från andra länder, som flyktingar eller av andra skäl, har yrkeserfarenhet och ofta även en universitetsutbildning i bagaget. Ändå upplever många att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden. Språket är så klart en utmaning. Men avsaknaden av ett kontaktnät i Sverige kan vara en ännu högre barriär.

Att det är ett enormt resursslöseri att kunskap och kompetens inte tas tillvara är sannolikt de flesta överens om. Och idéer och viljan att hitta lösningar finns på många håll. Ändå verkar osäkerhet och kulturskillnader ofta komma i vägen för en smidig matchningsprocess mellan utlandsfödda och svenska företag.

En som har gått från tanke till handling är rekryteringsföretaget Novare Potentials vd Farzad Golchin, som hjälper företag och nyanlända att hitta varandra. I detta nummer möter du Marwa Merjan och Hussam Al-Homsi som båda har fått anställningar i branschen med hjälp av Novare Potential.

Vi gläntar också på dörren till tre av Aspias kontor – i Borlänge, Stockholm och Västerås. Det är nu snart ett år sedan nyheten att PwC säljer av sin redovisningsverksamhet nådde branschen och sedan dess har det hänt en hel del. Bland annat har Aspia köpt upp KPMG:s löne- och redovisningsdel. Och precis före denna tidnings pressläggning kom beskedet att Aspia förvärvat Skeppsbron skatt. Frågan är vad som händer här näst. För mycket tyder på att vd Magnus Eriksson inte är främmande för fler liknande affärer.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling, chefredaktör för Balans.

Hör gärna av dig till mig på pernilla.halling@far.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%