Innehåll

Balans nr 1 2019

Stärk rättssäkerheten vid beskattning

Min förra krönika om skatt som en hållbarhetsfråga fick ett mycket positivt mottagande. Kul! FAR:s generalsekreterare Karin Apelman och jag var de första som adresserade frågan i en debattartikel i Dagens Industri. Trendigt? Javisst, men vi ville få ut att hållbarhet är en affärsmässig förtroendefråga, så även inom skatt. FAR:s medlemmar behöver därför börja diskutera frågan med sina klienter och kunder.

Nästa pilsner är rättssäkerheten inom beskattningen. Jag lider när jag hör medlemmar säga, ”skatteverket lyssnar inte på argument, vad är det för mening med att gå till domstol när den bara köper skatteverkets syn rakt av?” Synpunkterna är lite svartvita men bär ett uns av sanning.

Stiftelsen Rättvis skatteprocess frågade under 2018 ett antal ombud som processar i skattefrågor om domstolarnas kvalitet. 61 procent ansåg att förvaltningsdomstolarna är partiska och 69 procent att det oftast inte går att utläsa ur domarna hur domstolen resonerat när den dömt. Två tredjedelar anser inte att förvaltningsdomstolarna håller tillfredställande kvalitet. Motsvarande siffra för övriga domstolar är tio procent. Katastrof! Förflackningen har skett gradvis i takt med att domstolarna fått mindre resurser och fler måltyper ska klaras av. Samtal pågår nu med Domstolsverket om hur trenden ska vändas. Det handlar om ökad specialisering och mer resurser.

I övrigt efterlyses ökade möjligheter till förhandsbesked, högre ersättning för processkostnader och ett mindre strikt ansvar för bolagens företrädare att betala skatter som bolaget inte klarar.

Med dessa frågor kommer FAR att jobba under 2019.

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%