Innehåll

Balans nr 1 2019

Karin Apelman

Kära Läsare,

I skrivande stund har det nya året just inletts. Härligt med nyladdade batterier efter jul och nyår med nära och kära och med tid för reflektion.

Närmast i tur står det seminarium vi har om blockkedjeinspirerade digitaliserade lösningar för redovisning, revision och skatt. Det är den tredje delen i FAR:s framtidsstudier ihop med bland andra Kairos Future. På tal om digitalisering vill jag påminna om att FAR har ett eget avancerat digitalt verktyg – FAR Online. Där finns alla ekonomiska regelverk samlade på ett och samma ställe.

Snart är de nya lärandemålen på plats. Tillsammans med akademin och branschen har vi formulerat vad som krävs för att få inträda i yrket som auktoriserad revisor. De höga kraven finns kvar samtidigt som vägen dit har blivit bredare.

Vi fortsätter även arbetet med att visa hur roligt och spännande det är att arbeta i vår bransch. Och vi håller på att planera in rundabordssamtal under våren om frågor kring etik, intressekonflikter och jäv som alltid är aktuella att diskutera för att säkerställa att vi navigerar rätt.

En nyhet är att vi återinför FAR:s branschdagar! Tema och program är inte spikade, men boka in 19–20 september redan nu. Vi vill göra en omstart av branschdagarna – och under våren kommer vi arbeta intensivt med planeringen av dem så hör gärna av dig med tankar och idéer!

Sedan slutet av förra året har vi en ny och vassare organisation där jag även är vd i FAR AB. FAR:s mission är ju att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle och med den nya organisationen kommer vi kunna arbeta ännu effektivare med att utveckla god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt driva opinionsbildning.

Året har börjat bra! Jag ser fram att fortsätta utveckla FAR tillsammans med er till nytta för näringsliv och samhälle.

På Karins agenda:

  1. Möte med Eva Lindström, ledamot i Europeiska revisionsrätten
  2. CEO meeting på the International Federation of Accountants, IFAC, i New York
  3. Gästföreläser på Uppsala universitet

Karin Apelman är generalsekreterare i FAR.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%