Innehåll

Balans nr 1 2019

Redovisningstillsynen övertas av ny nämnd

Från börserna till ett oberoende övervakningsorgan. Nu tar Nämnden för svensk redovisningstillsyn över granskningsansvaret.

Finansinspektionen beslutade 9 januari 2019 att delegera övervakningen av regelbunden finansiell information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Fram till årsskiftet 2018/2019 var det börserna Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market (NGM Equity) samt Finansinspektionen som utövade redovisningstillsynen i Sverige.

Det var i somras som riksdagen fattade beslut att flytta redovisningstillsynen av börsnoterade företag från börsen till ett oberoende övervakningsorgan. En särskild nämnd bildades hos Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där FAR är en av aktörerna. Annika Poutiainen utsågs till ordförande.

– I och med att Nämnden har fått ett helhetsansvar för redovisningstillsynen och kommer att bestå av ett starkt team av erfarna företrädare på redovisningsområdet, bidrar Nämnden till ett ökat förtroende och en mer hållbar finansmarknad, kommenterar Annika Poutiainen.

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%